svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

โคราชรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือแทนขัน

12 เมษายน 2565
218

หอการค้าโคราชไอเดียเจ๋ง รดน้ำดำหัววิถีใหม่ ป้องกันโควิด 19 ใช้ปืนฉีดพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือพ่อเมือง และผู้หลักผู้ใหญ่ แทนขันตักน้ำรดตามประเพณี

 11 เมษายน 2565  ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรในวันปีใหม่ไทย 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องผ่านการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตรวจวัดไข้คัดกรองโรค ฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจATKไม่เกิน 72 ชั่วโมง

โคราชรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือแทนขัน

ภายในงาน นายศักดิ์ชาย ผลพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด แต่เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การรดน้ำดำหัวขอพรโดยใช้ขันตักน้ำรดตามประเพณีแบบเดิมๆ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดได้ จึงปรับเปลี่ยนวิธีรดน้ำดำหัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ปืนฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ไปที่มือของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้หลักผู้ใหญ่ แทนการใช้ขันตักน้ำรด ซึ่งนอกจากจะเป็นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแล้ว ยังเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีด้วย

โคราชรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือแทนขัน

โคราชรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือแทนขัน

ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ บอกว่า รู้สึกชื่นชมวิธีการป้องกันโรคอันแยบยลของหอการค้าฯ อย่างมาก ทั้งนี้ได้ฝากขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัด ขอให้งดสาดน้ำสงกรานต์ ให้จัดงานหรือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆ สรงน้ำพรพะ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ อย่าชุมนุมหรือรวมตัวคนจำนวนมาก ถ้าจัดกิจกรรมตามประเพณีก็ต้องได้รับอนุญาตจาก ศปก.แต่ละท้องถิ่นก่อน จัดในที่โล่ง และสามารถคัดกรองผู้ร่วมงานได้ ความสนุกอาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่วัฒนธรรมประเพณีไทยยังไม่ขาดหายไป และที่สำคัญคือ ความสัมพันธ์ในครัวเรือนยังมีอยู่

โคราชรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือแทนขัน

 

โดย-ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ