svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ซบเซาต่างชาติลงทะเบียนThailand Passเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ 772 คน

เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ เฉลี่ยผู้โดยสารเดินทางมาเชียงใหม่ช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. 65 จำนวน13,500 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาร้อยละ150 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลงทะเบียนผ่าน Thailand Passช่วงสงกรานต์ จำนวน 772 คน

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 เมษายน 2565 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ในกิจกรรมปล่อยแถว

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

             นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้เรียบร้อย เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

ซบเซาต่างชาติลงทะเบียนThailand Passเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ 772 คน

            ขณะนี้ได้เพิ่มเที่ยวบินขึ้นมาอีกจำนวน 4 เที่ยวบิน คาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 13,500 คน จากเดิมที่เคยมีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ105 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารประมาณ 11,000 คน จึงคาดว่าในระหวั่งวันที่ 11-17 เมษายน 2565 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติร้อยละ23 และเพิ่มช่วงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ150 ผู้โดยสารเกือบทั้งหมด เป็นชาวไทย

  ซบเซาต่างชาติลงทะเบียนThailand Passเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ 772 คน

            สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้มีสายการบิน Scoot (สกู๊ต) ปัจจุบันมีให้บริการเส้นทางเดียวคือ สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ โดยทำการบินทุกวัน ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565นี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลงทะเบียนขอเข้าประเทศไทย ทางช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่านระบบ Thailand Pass จำนวน 772 คน ซึ่งผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบันมีประมาณ 5,400 คน ร้อยละ 80 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ที่เหลือเป็นการเดินทางมาเพื่อทำธุรกิจและกลับภูมิลำเนา

 

                 อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยการจัดพื้นที่ไว้บริเวณอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมขั้นตอนรองรับนักท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อว่าจะไม่เกิดความหนาแน่นจนทำให้เกิดปัญหาล่าช้า

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลงทะเบียนขอเข้าประเทศไทย ทางช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่านระบบ Thailand Pass จำนวน 772 คน

                 สำหรับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการจัดเตรียมไว้ทั้งหมดแล้ว ผู้ที่มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา ด้านมาตรการความปลอดภัยจะมีกาเพิ่มวงรอบในการตรวจตรา โดยใช้กล้องวงจรปิดเข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันใช้บุคลาการทั้งในและนอกเขตการบินขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่แล้ว

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา

              อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก และอาจใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะสิ่งของต้องห้าม หรือของเหลว เจล สเปรย์ ต่างๆ ที่ผู้โดยสารจะนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น

ข่าว/ภาพ: นิศานาถ  กังวาลวงศ์ ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคเหนือ