กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง วอนกลุ่มเสี่ยง 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รีบไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 เมษายน 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะญาติพี่น้องจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Self Clean Up และ Universal Prevention เพื่อให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

สำหรับมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง Self Clean Up ปลอดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 

  1. ขอให้บุตรหลานพาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ โดยฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ไปฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนครบโดสแล้วให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมตรวจเช็คตนเองหากมีความเสี่ยงให้รีบตรวจ ATK  
  2. ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เน้นการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง  ล้างมือบ่อยๆ อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า 
  3. หลังกลับจากสงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการสงสัยติดเชื้อ และ WFH ตามความเหมาะสม  

 

กลุ่ม 608 ควรรีบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ทั้งนี้ สถานที่จัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมตามประเพณีได้ เช่น การรดน้ำดำหัว หรือสรงน้ำพระ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมในที่โล่ง และงดรับประทานอาหาร  หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน 

 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้เดินทางจำนวนมากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้  จึงขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 ม. ได้แก่

  • ไม่เมา
  • สวมหมวก
  • ใส่แมส 

 

ย้ำ 3 มาตรการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์ สธ.วอนกลุ่มเสี่ยงรีบฉีดวัคซีนเข็ม 3

 

 

นอกจากนี้ควรดำเนินการร่วมกับมาตรการเกราะป้องกัน 3 ด่าน ได้แก่

  • ด่านตนเอง ควรตระหนักหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ
  • ด่านครอบครัว ตักเตือนและป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ด่านชุมชน คัดกรองและประเมินคนเมาที่ขับขี่ โดยเน้นที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายรอง

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ย้ำ 3 มาตรการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์ สธ.วอนกลุ่มเสี่ยงรีบฉีดวัคซีนเข็ม 3

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด