svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

รัสเซียถูกโหวตให้ออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

08 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ชาติสมาชิกของสหประชาชาติลงคะแนนเสียงเพื่อระงับสถานภาพสมาชิกของรัสเซียในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงจุดยืนให้รัสเซียรับผิดชอบต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในยูเครน แต่รัสเซียประกาศลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนทันที

ชาติสมาชิกของสหประชาชาติ ร่วมกันลงคะแนนเสียงเพื่อระงับการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของรัสเซีย ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงปรากฎว่า มีสมาชิก 93 ชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติตะวันตก สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย มีสมาชิก 24 ชาติ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับรัสเซีย หรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับชาติตะวันตก อย่าง จีน เกาหลีเหนือ เบลารุส และก็มีลาวกับเวียดนามด้วย ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และมีอีก 58 ชาติที่งดออกเสียง

รัสเซียถูกโหวตให้ออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ประเทศที่งดออกเสียงก็มีไทย รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ก็มี กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ซึ่งก่อนหน้านี้ รัสเซียเคยออกมาบอกว่าประเทศที่งดออกเสียงในการโหวตของสหประชาชาติ ก็จะถือว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือต่างๆ กับรัสเซียในอนาคต

ชาติสมาชิกของสหประชาติมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและวิกฤตด้านมนุษยธรรมในยูเครน โดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพของพลเรือนในเมืองบูชา ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟ ที่ถูกทหารรัสเซียสังหารจำนวนมาก แม้ว่าการถูกระงับการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจะไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เป็นการสะท้อนเสียงจากชาติสมาชิกสหประชาชาติว่าต้องการให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการก่อสงครามในยูเครน

 

แต่หลังการลงมติ นายเกนนาดี คุซมิน อัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า การลงมติดักล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมือง พร้อมกับประกาศว่ารัสเซียตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนทันที 

 

logoline