svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เยอรมนีสนับสนุนภูเก็ตกำจัดขยะพลาสติก ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

06 เมษายน 2565

องค์กร GIZ ของเยอรมนีสนับสนุนหลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดการใช้ขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมจังหวัดภูเก็ตใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ในโครงการจัดการและลดพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต 'Less Plastic Phuket' ผ่านงบประมาณจากสหภาพยุโรป และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี BMZ ซึ่งมีทั้งการหารือเชิงนโยบายระหว่างสหภาพยุโรปและองค์กรระดับภูมิภาค การดำเนินงานกิจกรรมการกำจัดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและสาธารณชนในเรื่องผลกระทบของขยะในทะเลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เยอรมนีสนับสนุนภูเก็ตกำจัดขยะพลาสติก ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ได้ 15,170 ชิ้น นำร้านอาหาร 45 ร้าน เข้าร่วมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเลที่มีผู้ชมมากกว่า 28,000 วิว และก่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ข้อ ระหว่างภาคีเครือข่ายจาก 30 องค์กร และประกาศเป็นปฏิญญาลดขยะพลาสติกของจังหวัดภูเก็ต

เยอรมนีสนับสนุนภูเก็ตกำจัดขยะพลาสติก ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ดอกเตอร์ แบรนด์ คริสเตียนเซน ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เน้นย้ำว่า 'ปัญหามลภาวะของขยะพลาสติกในทะเลรวมถึงขยะประเภทอื่นๆ เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีถือว่าการเร่งหาทางออกถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการนำระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาปรับใช้ นับเป็นสองแนวปฎิบัติที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเราได้จัดลำดับปัญหานี้ให้เป็นประเด็นสำคัญลำดับแรกในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ G7 ซึ่งเยอรมนีและไทยได้มีความร่วมมือในการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน'

โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล ซึ่งดำเนินงานโดย GIZ และ Expertise France (EF) ยังสนับสนุนโครงการนำร่องกว่า 20 โครงการใน 5 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดการขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริโภคและการผลิตพลาสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนการลดขยะ ณ แหล่งทิ้งขยะลงสู่ทะเล จากเรือพาณิชย์และเรือประมงในประเทศจีน อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ประสบการณ์และบทเรียนของโครงการนำร่อง จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านนโยบายในอนาคต