svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ประกาศเตือนภาคใต้ 8 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

04 เมษายน 2565
12.9 k

กอนช. แจ้งเตือนภัย 8 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 5-8 เม.ย.นี้ หลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง แจ้งเตือนการเตรียมพร้อมในการอพยพ

4 เมษายน 2565 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงนามในประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก มีเนื้อหาดังนี้ 

 

ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ 7/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 2 – 4 เมษายน 2565 บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 

จากการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 4 - 7 เมษายน 2565 พบว่าอิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 

 

ประกาศเตือนภาคใต้ 8 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประกอบกับปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ มีฝนตกหนักสะสม 3 วัน มากกว่า 150 มิลลิเมตร ในหลายพื้นที่ จึงขอเน้นย้ำให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากบริเวณ 8 จังหวัด ในช่วงวันที่ 5 – 8 เมษายน 2565 ดังนี้

 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดนราธิวาส  

 

ประกาศเตือนภาคใต้ 8 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

 1. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ
 2. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำในลำน้ำ/แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น – ลงของระดับน้ำทะเล
 3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที
 4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

 

ประกาศเตือนภาคใต้ 8 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก