svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผู้รับเหมาบ้านพักศาลครวญเสียค่าปรับอื้อเหตุรับช่วงต่อไม่แจ้งศาล

04 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เชียงใหม่ – เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพลงพื้นที่บ้านป่าแหว่ง เตรียมแนวทางเข้าปลูกป่า ด้านธนารักษ์พื้นที่ เร่งหารือส่วนกลางรับคืนพื้นที่และครุภัณฑ์ 1,866 รายการ ขณะที่ ผู้รับเหมาฯบ้านพักศาลเชียงราย ครวญขาดสภาพคล่องเหตุต้องเสียค่าปรับมากถึง 69 ล้านบาท

        เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ พร้อมนายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นัดหมายสื่อมวลชน เดินเลาะตามแนวป่า เขตติดต่อกับสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ ไปตามแนวรั้วของบ้านพักศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมเข้าฟื้นฟูปลูกป่า ซึ่งทางศาลกำลังอยู่ระหว่างการส่งคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพให้กับกรมธนารักษ์ หลังจากที่มีข้อพิพาทกันมานานกว่า 4 ปี

ผู้รับเหมาบ้านพักศาลครวญเสียค่าปรับอื้อเหตุรับช่วงต่อไม่แจ้งศาล

        ขณะเดียวกัน เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับ นายณัฐดนัย ทรนงค์ชัยศักดิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ( CMK ) เพื่อชี้แจงถึงปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างบ้านพักศาลอุธรณ์ภาค 5 ที่จังหวัดเชียงราย

           นายณัฐดนัย ทรนงค์ชัยศักดิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ( CMK ) เปิดเผยว่า หลังจากที่ทาง เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 และอาคารบ้านพักที่จังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่เมื่อปี 2563 โดยการรับช่วงต่อมาจากบริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า 1 ใน 4 บริษัทที่ทำสัญญากับศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในการก่อสร้างบ้านพักอาคารศาลอุทธรภาค 5 และ อาคารบ้านพักที่ เชียงราย

ผู้รับเหมาบ้านพักศาลครวญเสียค่าปรับอื้อเหตุรับช่วงต่อไม่แจ้งศาล

             แต่เมื่อมีการส่งมอบงานให้กับศาล ศาลกลับระบุว่าบริษัทต้องจ่ายค่าปรับ เนื่องจากผิดสัญญาการรับช่วงต่อ โดยทางบริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด ไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ขาดสภาพคล่องในการดำเนินการต่อ ทั้งนี้ความผิดเรื่องการจ้างช่วง เกิดจากบริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด ไม่ได้แจ้งศาลว่ามีการจ้างช่วงต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นความผิดไม่ได้เกิดจาก เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น

            อย่างไรก็ตามทาง ได้มีการลงทุนในการก่อสร้างไปแล้วจำนวน 95 ล้านบาท แต่ได้รับค่าจ้างกลับมาเพียง 2,090,000บาทเท่านั้น นอกจากนั้น ยังถูกเรียกค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญากรณีไม่แจ้งการจ้างช่วงงานต่อเป็นลายลักษณ์อักษร จากการส่งงานงวดแรกต้องจ่ายค่าปรับ ประมาณ 10 ล้านบาท และ งวดที่ 2 อีก จำนวน 59 ล้านบาท ทำให้ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก

ผู้รับเหมาบ้านพักศาลครวญเสียค่าปรับอื้อเหตุรับช่วงต่อไม่แจ้งศาล

             ขณะที่ทาง เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ได้ยื่นข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าไปได้ โดยขอให้ศาลจ่ายเงินค่างวดในส่วนที่จ่ายได้ ทั้งนี้ความผิดเรื่องการจ้างช่วง เกิดจากบริษัทร่วมค้าไม่ได้แจ้งศาลว่ามีการจ้างช่วงต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นความผิดไม่ได้เกิดจาก เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ซึ่งหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข ทาง เชียงใหม่ เคคอนสตัคชั่น โดยเร่งด่วน และยืนยันว่า หากปัญหาได้รับการแก้ไข จะสามารถก่อสร้างอาคารและบ้านพักให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี

ผู้รับเหมาบ้านพักศาลครวญเสียค่าปรับอื้อเหตุรับช่วงต่อไม่แจ้งศาล

             ด้านนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า จากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณข้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีการหารือกับทางธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จะมีการทำรั้วกั้น บริเวณบ้านพัก 45 หลัง ก่อนที่เครือข่ายฯ จะเข้าทำการฟื้นฟูปลูกป่า โดยขอให้ศาลดำเนินการคืนพื้นที่ให้กับธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่โดยเร็ว ส่วนวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเครือข่ายอาจจะมีการจัดกิจกรรมรำลึกป่าแหว่ง

 

               ขณะที่ นายกรจักร ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กล่าวว่า ตอนนี้ติดขัดประเด็นเรื่องการรับคืนครุภัณฑ์ จนทำให้การรับคืนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ล่าช้าออกไป ได้หารือไปยังกรมธนารักษ์เพื่อเร่งรัดพิจารณาเรื่องการรับคืนครุภัณฑ์ว่าจะรับได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากรับคืนมาแล้วคงต้องหาวิธีนำไปใช้ต่อ เช่น บริจาคให้กาชาด ส่วนราชการ หรือองค์กรสาธารณะนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเมื่อรับคืนแล้วก็สามารถนำพื้นที่ไปใช้ตามความประสงค์ของชาวเชียงใหม่ คือการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่

ผู้รับเหมาบ้านพักศาลครวญเสียค่าปรับอื้อเหตุรับช่วงต่อไม่แจ้งศาล

              อย่างไรก็ตามได้ประสานไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่บ้านพักทั้ง 45 หลัง ซึ่งมีครุภัณฑ์ที่ต้องบริหารจัดการที่อยู่ในบัญชี จำนวน 1,866 รายการ ซึ่งทางกรมธนารักษ์กำลังพิจารณาข้อกฏหมายเรื่องการรับคืนอสังหาริมทรัพย์ และครุภัณฑ์ เนื่องจากทางกรมฯไม่มีกฏหมายรองรับ หากรับมาแล้วต้องนำมาบริหารจัดการโดยเร็วที่สุด

 

 

logoline