svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำพร้อมลูกเรือ 15 คน

01 เมษายน 2565

ทัพเรือภาคที่ 2 จับกุมเรือประมงเวียดนาม 3 ลำ พร้อมลูกเรือ 15 คน พร้อมตรวจคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพการปฏิบัติภารกิจของเรือหลวงคลองใหญ่ ทัพเรือภาคที่ 2 หลังศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีเรือประมงต่างชาติ เข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย บริเวณแบริ่ง ๐๗๐ ระยะ ๖๕.๕ ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำภายในอ่าวไทย

ทัพเรือภาคที่2 จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำ

พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้เรือหลวงคลองใหญ่ ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ โดยในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๓๐ เรือหลวงคลองใหญ่ ได้ตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๓ ลำ กำลังลักลอบทำการประมงโดยการคราดปลิงทะเล ดังนี้

ลำที่ ๑ บริเวณแบริ่ง ๐๗๙ ระยะ ๖๔ ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องสงขลา ผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวมจำนวน ๕ คน  

ลำที่ ๒ บริเวณแบริ่ง ๐๘๐ ระยะ ๕๘ ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องสงขลา ผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวมจำนวน ๖ คน

ลำที่ ๓ บริเวณแบริ่ง ๐๘๙ ระยะ ๕๗.๗ ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องสงขลา ผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวมจำนวน ๔ คน  

ทัพเรือภาคที่2 จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำ

ได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมด มาทำการสอบสวน ที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการตรวจสอบภายหลังหยุดเรือ พบว่าเรือออกมาจากเมืองกาเมา ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๕ โดยทำการประมงมาแล้ว ๕ วัน จึง

 

และเมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ ที่ 1 เมษายน 2565 ที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พลเรือตรี พิจิต ศรีรุ่งเรือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางมาควบคุมดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำการตรวจ ATK เข้มลูกเรือทั้ง 15 คน 

ทัพเรือภาคที่2 จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำ

สำหรับการดำเนินคดีกับเรือประมงเวียดนาม 3 ลำ พร้อมลูกเรือ 15 คน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการจับกุมในพื้นที่เขตน่านน้ำภายใน จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดไว้ ๔ ข้อหา ดังนี้


๑. ใช้เรือประมงไร้สัญชาติทำการประมงในเขตการประมงไทย (ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐)


๒. ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบรับอนุญาตทำการประมง (ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ )


๓. ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต (ตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ )


๔. เป็นคนต่างด้าวร่วมกันทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒)
เรือหลวงทัพเรือภาคที่2

ทัพเรือภาคที่2 จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำ

 สำหรับการจับกุมเรือประมงต่างชาติในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การจับกุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๖ รวมเรือทั้งหมด ๙ ลำ ผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือรวม จำนวน ๔๒ คน ทัพเรือภาคที่ ๒ ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมง ในความร่วมมือที่ได้แจ้งเบาะแสของเรือที่กระทำความผิด และขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและชาวประมงไทยว่า “ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๑๓,๒๗๕ ตารางกิโลเมตร นั้น เราจะปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มความสามารถ โดยมิยอมให้เรือประมงต่างชาติรุกล้ำเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในการทำการประมงเป็นอันขาด ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรของประเทศไทย คงอยู่กับลูกหลานของคนไทยตลอดไป

ทัพเรือภาคที่2 จับเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำ

ภาพ/ข่าว : สันติภาพ รามสูต สำนักข่าวเนชั่น จ.สงขลา