svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

รู้หรือไม่ 4 วัคซีนโควิดสัญชาติไทย จ่อขึ้นทะเบียนอย. มีวัคซีนอะไรบ้าง

29 มีนาคม 2565
1.9 k

อัปเดตข้อมูลอีกครั้ง เพื่อคนไทยทั้งประเทศ รู้หรือไม่ 4 วัคซีนโควิด-19 สัญชาติไทย ที่จ่อขึ้นทะเบียนอย. มีวัคซีนอะไรบ้าง พร้อมรายงานความคืบหน้า "วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก"

เผยรายงานความคืบหน้า "4 วัคซีนโควิด" สัญชาติไทย โดยรายงานระบุว่าใน ขณะนี้ มีวัคซีนอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาจำนวนกว่า 20 ชนิด โดยวัคซีนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด จำนวน 4 ชนิด รายชื่อดังนี้คือ 

 

  1. วัคซีน Chula-Cov19
  2. วัคซีน HXP-GPOVac
  3. วัคซีน Baiya SARS-CoV-2 Vax
  4. วัคซีน Covigen

 

ซึ่งอยู่ในขั้นการทดสอบในมนุษย์ และหากทดสอบครบสามระยะ ก็จะสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) ได้

เฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ระบุว่า สำหรับวัคซีนตัวอื่นๆ มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับทดสอบในสัตว์ทดลอง และมีหลายประเภท

  • ชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Viral Vector)
  • ชนิดโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit)
  • ชนิดสารพันธุกรรม (mRNA)
  • ชนิดอนุภาคไวรัสเสมือน (Virus-like particle: VLP)

 

รู้หรือไม่ 4 วัคซีนโควิดสัญชาติไทย จ่อขึ้นทะเบียนอย. มีวัคซีนอะไรบ้าง

 

 

ซึ่งความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนต่างๆ มาจากความร่วมมืออย่างเต็มที่ของหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ อาทิ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สถาบันอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน เป็นต้น

รู้หรือไม่ 4 วัคซีนโควิดสัญชาติไทย จ่อขึ้นทะเบียนอย. มีวัคซีนอะไรบ้าง  

 

 

วัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก ขณะนี้ ทีมนักวิจัยไบโอเทค ได้พัฒนาวัคซีนพ่นจมูก “NASTVAC” ที่ผ่านการทดลองในสัตว์แล้ว คาดว่าจะสามารถผลิตตัวอย่างวัคซีนประมาณ 200-300 โดส เพื่อใช้สำหรับการทดสอบในมนุษย์ได้ในไตรมาสสองปีนี้มากไปกว่านั้น ยังมีสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19

 

รู้หรือไม่ 4 วัคซีนโควิดสัญชาติไทย จ่อขึ้นทะเบียนอย. มีวัคซีนอะไรบ้าง