svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ไข 4 ข้อสงสัย ติด"โอมิครอน"ซ้ำในรอบ 1 เดือน น่ากังวลแค่ไหน?

29 มีนาคม 2565
1.8 k

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล แจงข้อสงสัย 4 คำถามและคำตอบ เพื่อความเข้าใจโควิด-19 กรณีติด "โอมิครอน" ซ้ำในช่วงเวลา 1 เดือน น่ากังวลหรือไม่ ความรุนแรงมีมากแค่ไหน

29 มีนาคม 2565 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก “Center for Medical Genomics” อธิบายการติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำในเวลาเพียง 1 เดือน แบบคำถามและคำตอบ 4 ข้อ เพื่อคลายข้อสงสัย มีเนื้อหาดังนี้...

 

การพบการติดเชื้อซ้ำของ “โอมิครอน” ในคนเดียวกันภายในเวลา 1 เดือนน่ากังวลใจหรือไม่ เพราะเหตุใด กับ "สี่" คำตอบที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจการติดเชื้อซ้ำของ “โควิด-19” มากขึ้น

 

Q1 : การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ้ำภายใน 1 เดือนและติดในช่วงนี้ (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565) น่ากังวลใจหรือไม่เพราะเหตุใด 


A1 : คำตอบคือ “น่ากังวล” เพราะการแพร่ระบาดในช่วงนี้ของประเทศไทยและของโลกเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายจากโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.1 มาเป็น BA.2 โดยทาง WHO ยังคงจัดให้ BA.1 และ BA.2 เป็นเพียงสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนและให้คำแนะนำในการป้องกัน ดูแล และรักษา BA.1 และ BA.2 ที่ไม่แตกต่างกัน

 

ไข 4 ข้อสงสัย ติด"โอมิครอน"ซ้ำในรอบ 1 เดือน น่ากังวลแค่ไหน?

 

Q2 : มีการพบผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอน BA.1 จากนั้นภายใน 20-60 วันถัดมามีการติดเชื้อซ้ำอีกครั้งซ้ำหรือไม่ (reinfection) จำนวนมากน้อยแค่ไหน

A2 : มีการศึกษาการติดเชื้อซ้ำในประชากรประเทศเดนมาร์ก ระหว่าง 22 พ.ย. 2564 -11 ก.พ. 2565 จากผู้ติดเชื้อจำนวน  1,848,466 ล้านคน พบผู้ติดเชื้อซ้ำด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมพบว่ามีการติดเชื้อ BA.2 จำนวน 187 ราย และมีเพียง 47 รายที่จากการถอดรหัสพันธุ์กรรมพบว่ามีการติดเชื้อ BA.1  ก่อนและตามด้วยการติดเชื้อซ้ำด้วย BA.2 ในระยะเวลาระหว่าง  20-60 วัน  

สรุปได้ว่า .. จากผู้ติดเชื้อ 1,848,466 ล้านคน มีการติดเชื้อจาก BA1 มาก่อนจากนั้นมาติด BA.2 ซ้ำจำนวน 47 ราย และไม่ติด 1,848,419  ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ “1 in 40,000” ที่ผู้เคยติดเชื้อ BA.1 แล้วไปติด BA.2 ซ้ำ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

 

ไข 4 ข้อสงสัย ติด"โอมิครอน"ซ้ำในรอบ 1 เดือน น่ากังวลแค่ไหน?

 

 

Q3 : เหตุใด WHO ยังจัดคงจัดให้ BA.1 และ BA.2 เป็นเพียง สายพันธุ์ย่อยในโอมิครอนสายพันธุ์หลัก และให้คำแนะนำในการป้องกัน ดูแล และรักษา BA.1 และ BA.2 ที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งที่พบมีผู้ติดเชื้อซ้ำ

A3 : เพราะข้อมูลที่ WHO ได้รับจากทั่วโลกสรุปได้ว่าการติดเชื้อซ้ำจาก “BA.1 แล้วไปติด BA.2 ซ้ำ” เกิดขึ้นได้ แต่พบไม่บ่อยครั้งนัก (ประชากรเดนมาร์ก พบ  1 ใน 40,000) ประกอบกับผู้ติดเชื้อซ้ำ BA.2  ไม่มีอาการไม่รุนแรงจนต้องเข้า รพ.  หรือเสียชีวิต อันหมายถึงภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการติดเชื้อ “BA.1” ยังคงสามารถป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และป้องกันการเสียชีวิตจาก BA.2 ได้ดีแม้ไม่ 100% ก็ตาม ประกอบกับผู้ติดเชื้อซ้ำ BA.2 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มิได้รับฉีดวัคซีน อันหมายถึงการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้

 

ไข 4 ข้อสงสัย ติด"โอมิครอน"ซ้ำในรอบ 1 เดือน น่ากังวลแค่ไหน?

Q4 : พบผู้ติดเชื้อ BA.2 ครั้งแรกแล้วกลับมาติดเชื้อ BA.1 หรือบรรดาสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้า เช่น เดลตา  หรือไม่

A4 : จากการศึกษาการติดเชื้อซ้ำในประชากรประเทศเดนมาร์ก ระหว่าง 22 พ.ย.64 - 11 ก.พ.65 จากผู้ติดเชื้อจำนวน 1.8 ล้านคน ยัง “ไม่พบ” การติดเชื้อ BA.2 ครั้งแรกแล้วกลับมาติดเชื้อ BA.1 หรือบรรดาสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้าซ้ำอีก อันพอสรุปได้ว่าภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ BA.2 ตามธรรมชาติน่าจะคุ้มครองการติดเชื้อ BA.1 และสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ได้ดี

 

 

ที่มา : เพจ Center for Medical Genomics