svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดวิสัยทัศน์"หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์"ชูประชาธิปไตยกินได้ไม่แบ่งฝ่าย

28 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"จุรินทร์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โชว์ "อนาคต" นำ"การเมือง-เศรษฐกิจ"  เป็นทางรอดทุกวิกฤต ชู "ประชาธิปไตยกินได้ -ไม่แบ่งฝ่าย-ไม่โกง"

 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นกล่าวในงาน Nation Dinner Talk ที่ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคการเมืองใหญ่จะพาประเทศไทยไปทางไหน 2-3 ปีที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับ 3  วิกฤติเป็นอย่างน้อย 1.โควิด 2.เศรษฐกิจ 3.การเมือง และโควิดสถานการณ์น่าจะค่อยๆผ่อนคลายลง ที่ต้องอยู่กับเราไปอีกระยะเวลานานพอสมควร คือ เศรษฐกิจกับการเมือง

 

ประเด็นทางการเมืองมี 3 เรื่องที่พรรคการเมืองต้องทำที่จะพาประเทศเดินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

 

ประเด็นที่หนึ่ง พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น  ถ้าไม่ทำเรื่องนี่เชื่อว่าแรงเสียดทานทั้งทางการเมือง การบริหารประเทศจะไม่มีวันรู้จบ และคำว่าประชาธิปไตยจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือทิศทางจุดยืนประชาธิปัตย์

 

ประเด็นที่สอง พรรคการเมืองต้องไม่แบ่งสีแบ่งฝ่าย ต้องทำเผื่อทุกคนทั้งคนทุกภาคทุกสาขาอาชีพทุกระดับตั้งแต่คนตัวใหญ่จนกระทั่งถึงคนตัวเล็ก ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ซึ่งประชาธิปัตย์มีวิสัยทัศน์เรื่องนี้ชัดเจน เมื่อถึงเวลาจะเรียนให้ทราบ คือ นโยบาย Democrat for All

 

ประเด็นที่สาม พรรคการเมืองต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อไหร่ที่พรรคการเมืองบริหารประเทศแล้วโกงจะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การรัฐประหารเกือบจะทุกครั้ง ความซื่อสัตย์จึงเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งของความเป็นนักการเมือง รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 

ประเด็นทางเศรษฐกิจ  คิดว่าทิศทางที่ขอนำเสนอมี 5 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง ทิศทางที่ประชาธิปัตย์จะทำต่อไป คือจะเน้นการสร้างเงินและการกระจายเม็ดเงินสู่ระบบ เพื่อสร้างอัตราการเจริญเติบโตของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ประเด็นที่สอง เศรษฐกิจตามทิศประชาธิปัตย์ต้องทันโลกและทันสมัย ตรงนี้จึงเป็นพรรคการเมืองใดเดียวที่มีทีมเศรษฐกิจทันสมัยเกิดขึ้นโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการ

 

ประเด็นที่สาม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างคนและการพัฒนาคน การสร้างคนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งการสร้างในระบบ นอกระบบและการดำเนินการที่จะต้องดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย

 

เปิดวิสัยทัศน์\"หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์\"ชูประชาธิปไตยกินได้ไม่แบ่งฝ่าย

 

ประเด็นที่สี่  3 ปีประชาธิปัตย์ พิสูจน์แล้วตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาล แม้มีแค่ 50 เสียง แต่ทำผลงานเกินตัวและ “ทำได้ไวทำได้จริง”ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ที่เห็นชัดเจน ประกันรายได้เกษตรกร 3 ปี ประชาธิปัตย์ภายใต้นโยบายรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 8,000,000 ครอบครัว ประมาณ 32,000,000 คน ใช้เม็ดเงินทุ่มลงไปในระบบ 350,000 ล้านบาท ทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินได้ และการส่งออกแม้จะมีวิกฤตโควิด ปีที่แล้วปีเดียวเราทำการส่งออกได้ +17.1% ทำเงินเข้าประเทศ 8.5 ล้านล้านบาท  และปีนี้ตั้งเป้าจะทำให้เกินเป็น 9 ล้านล้านบาท เพื่อนำเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาประเทศต่อไป 

 

ประการสุดท้าย นโยบายประชาธิปัตย์อย่างน้อย 1.ประกันรายได้ต้องเดินหน้าต่อ 2.เศรษฐกิจฐานเกษตรต้องรักษาไว้และต้องอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพใส่เทคโนโลยีใส่นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานเกษตรที่เรียกว่า Bio economy เดินก้าวหน้าต่อไปได้ทำเงินเข้าประเทศ

 

3.การท่องเที่ยวต้องพัฒนาไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเมืองหลักเมืองรองต้องต่อด้วยการท่องเที่ยวชุมชน 4.การส่งออกสินค้าบริการไม่พอแล้วต้องส่งออก soft power
กลไกเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซ blockchain Metaverse Green economy ที่เน้นคาร์บอนเครดิต

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 

สุดท้ายคิดว่านี่คือทิศทางที่จะเป็นทางออกของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ประชาธิปัตย์นั่นคือ เราต้องเดินหน้าพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นและประชาธิปไตยที่ว่าต้องไม่ใช่สักแต่ประชาธิปไตย แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เรียกว่าประชาธิปไตยไส้แห้งหรือประชาธิปไตยท้องกิ่ว แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยท้องอิ่ม หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้เท่านั้น จึงจะเป็นทางรอดสำหรับประเทศไทย

 

 

logoline