svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

ธ.ออมสิน แจก 500 บาท สำหรับเด็กเกิด 1 เม.ย. 65 ฉลองครบรอบ 109 ปี

ธนาคารออมสิน แจก 500 บาท สำหรับเด็กเกิด 1 เม.ย. 65 ฉลองครบรอบ 109 ปี คุณพ่อคุณแม่ ดูรายละเอียดขั้นตอน และเงื่อนไข ก่อนพลาดสิทธิ์

ธ.ออมสิน แจก 500 บาท สำหรับเด็กเกิด 1 เม.ย. 65 ฉลองครบรอบ 109 ปี

27 มีนาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 109 ในวันที่ 1 เม.ย. 65 สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย. 65 ธนาคารออมสิน ขอมอบเงินขวัญถุงจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นการเริ่มต้นปลูกฝัง สร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบิดา-มารดา จะต้องมีหลักฐาน ดังนี้

  • บิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย
  • นำสูติบัตรฉบับจริง
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65

นอกจากนี้ ได้จัดทำของขวัญชิ้นพิเศษ "กระปุกชิงช้าสวรรค์" มอบให้แก่ลูกค้าเงินฝากทุกประเภทบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ที่ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบัน ทำให้ยังต้องรักษาระยะห่าง และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ฝากและพนักงานสาขา

ธ.ออมสิน แจก 500 บาท สำหรับเด็กเกิด 1 เม.ย. 65 ฉลองครบรอบ 109 ปี

โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความแออัดของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่สาขา โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ ในวันที่ 28-31 มี.ค. 65 ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และช่องทาง LINE :@GSBsociety ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำหนด 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น

 

จากนั้นเลือกฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ สาขาธนาคาร เครื่องรับฝากเงิน (ADM) หรือแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งจะต้องนำภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิพร้อมหลักฐานการฝากเงินติดต่อรับกระปุกได้ในวันที่ 1-4 เม.ย. 65 (ของมีจำนวนจำกัด)

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมทรัพย์มาใช้ในประเทศไทย ด้วยพระราชปนิธานที่จะให้คลังออมสิน เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมอย่างถูกวิธี

 

โดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยรากฐานอันมั่นคง จากคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน เคียงข้างพี่น้องคนไทย จวบจน 109 ปี ปัจจุบันธนาคารออมสิน ได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank มีบทบาทเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ และมีภารกิจดูแลสังคมควบคู่กัน

 

โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน มุ่งหวังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปรรรม "Making POSITIVE Impact on Society"

ธ.ออมสิน แจก 500 บาท สำหรับเด็กเกิด 1 เม.ย. 65 ฉลองครบรอบ 109 ปี