คลายความกังวลใจ ก่อนขึ้นเครื่องต้องตรวจโควิด-19 ไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไบ้าง อ่านเลยตรงนี้ เผยรายละเอียดและข้อแนะนำในการเดินทางจากสายการบินไทยสมายล์ ในตรงนี้มีคำตอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เป็นคำถามยอดฮิตและเชื่อว่าเป็นที่สงสัยมานานทีเดียว สำหรับผู้ที่จำเป็นและจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน เพื่อที่จะเตรียมตัวปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการเดินทาง ยิ่งในช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาทุกขณะ การเดินทางยิ่งต้องระมัดระวัง

การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นอีกการเดินทางที่น่าสนใจและช่วยประหยัดเวลา แต่ต้องปฎิบัติตนอย่างไร ตรงนี้มีคำตอบ

 

ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ นำเอาความรู้ความเข้าในที่ถูกต้อง อ้างอิงมาจาก "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูล เพื่อหาคำตอบมาคลายข้อสงสัย โดยพบว่า

ไขข้อสงสัย ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนไหม

สายการบินไทยสมายล์ ด้มีการออกประกาศแนะนำข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนการขึ้นเครื่องบิน โดยมีประเด็นที่สำคัญที่จะสามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ ซึ่งมีข้อความระบุชัดเจนในหัวข้อของเอกสารที่ต้องเตรียมว่า 

ไขข้อสงสัย ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนไหม

เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเดินทาง

 • เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ เช่น บัตรประชาชน, พาสปอร์ต ใบขับขี่ สูติบัตร
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น Boarding Pass , ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ตามมาตรการเข้า-ออกแต่ละจังหวัด
   

 

ไขข้อสงสัย ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนไหม

ในการส่วนของการเดินทาง ก็จะประกอบด้วย 

 

 • ตรวจสอบข้อมูลและมาตรการการเดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัดอย่างละเอียด ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง

 

 

 • แนะนำผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า สำหรับเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเอกสารตามแต่ละจังหวัด และเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนภายในสนามบิน อาทิ แสกน QR Code หรือ X-ray สัมภาระ เป็นต้น

 

 • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ แนะนำผู้โดยสารเช็กอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถทำรายการได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงและภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล หากไม่มีความจำเป็นต้องโหลดสัมภาระ กรณีที่ต้องโหลดสัมภาระ ให้ติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินไทยสมายล์ ภายในเวลาที่กำหนด หรืออย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง

 

 • หากมีความจำเป็นต้องโหลดสัมภาระ ของมีค่าต่างๆ ที่ไม่ควรใส่กระเป๋าโหลด ควรนำติดตัวขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 45 นิ้ว (56 ซม. x 45 ซม. x 25 ซม. หรือ 22 นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 นิ้ว) และน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์) กระเป๋าที่มีขนาดเกินกว่านี้จะต้องฝากเข้าใต้เครื่อง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารสุภาพสตรีสามารถนำกระเป๋าถือปกติติดตัวขึ้นเครื่องได้อีกหนึ่งชิ้น

 

อุปกรณ์สำคัญอย่าง "พาวเวอร์แบงค์" 

 • ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน
 • ความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
 • ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี

 

ของเหลวต่างๆ เช่น ครีม น้ำหอม ชนิดละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส่วนเจลแอลกอฮอล์ สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มิลลิลิตร รวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร

 

 

ไขข้อสงสัย ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนไหม  

วัตถุอันตราย ไฟแช็ค ไม้ขีด และของมีคม ห้ามโหลดและนำขึ้นเครื่อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

 

 • ขณะอยู่บนเครื่องบิน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทางระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตามนโยบายสายการบิน

 

 

 • หากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน เช่น ไปต่างประเทศ ถอดหน้ากากเมื่อจำเป็น เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แล้วรีบสวมกลับทันทีที่รับประทานเสร็จ

 

 

 • เมื่อเดินทางถึงที่หมาย สำหรับการเดินทางภายในประเทศให้ลงทะเบียนการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกน QR Code ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด สำหรับการเดินทางต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎการเดินทางของประเทศนั้นๆ 

 

และที่สำคัญมากที่สุดอีกประการ ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินจนกระทั่งออกจากสนามบินปลายทาง (ไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศทุกแบบ) รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน

ไขข้อสงสัย ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนไหม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด