svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สร.รฟท."บี้"ธปท.-ก.ล.ต."แจงปมนำที่เขากระโดงจดจำนองแบงก์รัฐ-เอกชน

26 มีนาคม 2565
2.0 k

"สร.รฟท."ยื่นหนังสือจี้"ธปท.-ก.ล.ต."สอบปมนำโฉนดที่ดินเขากระโดงจดจำนองแบงก์รัฐ-เอกชน ทับซ้อนที่ดิน"รฟท." กว่า 137 ไร่ หวั่นกระทบธรรมาภิบาล-นักลงทุน-ตลาดเงิน รวมถึงความเสียหายต่อประเทศในระยะยาว

26 มีนาคม 2565 นายสกลชัย ลิมป์สีสวรรค ทนายความอาสา ในฐานะแนวร่วมประชาชนและสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีมีการนำโฉนดที่ดิน ซึ่งออกทับซ้อนกับที่ดินของ รฟท. มาจดจำนองค้ำประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

 

"สร.รฟท."บี้"ธปท.-ก.ล.ต."แจงปมนำที่เขากระโดงจดจำนองแบงก์รัฐ-เอกชน

 

ทั้งนี้ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อธนาคารในภายภาคหน้ากับหลักประกันที่รับจำนอง เพราะเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่สามารถยึด และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี จึงเป็นเรื่องที่กระทบต่อธนาคาร และความเชื่อมั่นของลูกค้า ผู้ฝากเงิน นักลงทุน กลุ่มธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงอาจสร้างความเสียหายต่อประเทศในระยะยาว จึงต้องขอคำชี้แจงจาก ธปท. ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ และ ก.ล.ต. ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

"ผมอยากให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ ว่ากระทำดังกล่าวของธนาคาร เป็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาล ความสุจริต โปร่งใส ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า กลุ่มนักลงทุน กลุ่มธุรกิจ และประชาชนโดยรวม" นายสกลชัย ระบุ

 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าธนาคารได้รับจำนองที่ดินในพื้นที่เขากระโดง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยประมาณกว่า 137 ไร่ ประกอบด้วย

 

"สร.รฟท."บี้"ธปท.-ก.ล.ต."แจงปมนำที่เขากระโดงจดจำนองแบงก์รัฐ-เอกชน

 

-ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวม 9 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่

 

-ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รวม 8 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

 

-ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 2 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่

-ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวม 3 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่

 

-ธนาคาร ออมสิน รวม 5 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่

 

-ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 3 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

 

"สร.รฟท."บี้"ธปท.-ก.ล.ต."แจงปมนำที่เขากระโดงจดจำนองแบงก์รัฐ-เอกชน

 

อนึ่ง สำหรับหลักฐานที่แนวร่วมประชาชนและสหภาพการรถไฟฯ นำไปยื่นประกอบนั้น คือ สำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่ดินเขากระโดง สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์​ภาค 3 สำเนาคำวินิจฉัยของคระกรรมการกฤษฎีกา มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

 

ทั้งนี้ ซึ่งทุกหน่วยงานชี้ขาดตรงกันหมดแล้วว่า ที่ดินเขากระโดง เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ พร้อมแนบแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินพิพาท และสำเนาโฉนดที่ดินที่ธนาคารรับจำนองด้วย