svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อนามัยโพลชี้ ปชช.77%กลัวโควิดระบาดหลังสงกรานต์

25 มีนาคม 2565

เผยผลสำรวจอนามัยโพลพบประชาชนร้อยละ77 มีความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆ และการสังสรรค์ในครอบครัว สำหรับสถานที่เสี่ยงสูง ร้อยละ 61 มองว่าเป็นร้านอาหาร ขณะที่ปชช.ร้อยละ50 มีแผนจะอยู่บ้าน

(25 มี.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย คาดการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในช่วงสงกรานต์ว่า จะพบการติดเชื้อต่อเนื่องไปจนถึงระดับสูงคงตัว เพราะในช่วงสงกรานต์ที่มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนหลังเทศกาล จะพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ตามฉากทัศน์หากไม่มีมาตรการใดๆ หลังสงกรานต์จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 1 แสนคน แต่หากมีการคงมาตรการต่างๆ และประชาชนให้ความร่วมมือในระดับปัจจุบัน คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ที่ประเทศกำลังดำเนินการอยู่

 

อนามัยโพลชี้ ปชช.77%กลัวโควิดระบาดหลังสงกรานต์

 

ขณะเดียวกัน กรมอนามัยทำแบบสำรวจ ความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พบร้อยละ 77 ประชาชนมีความกังวลและอีกร้อยละ 23 ไม่กังวล โดยเหตุผลที่กังวลส่วนใหญ่คิดว่าอาจมีการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 58.2 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงสูงร้อยละ 53 อาจติดเชื้อจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ในครอบครัวในบ้านร้อยละ 47
 

สำหรับสถานที่ที่ประชาชนมีความกังวลว่าจะมีความเสี่ยงสูงพบร้อยละ 61 คือร้านอาหาร ที่เปิดลักษณะคล้ายสาสถานบันเทิง/ร้อยละ 55 สถานที่ท่องเที่ยว /ร้อยละ 54 ห้างสรรพสินค้า/ร้อยละ 53 สถานที่จัดกิจกรรมอีเวนท์งานสงกรานต์ /ร้อยละ 53 ขนส่งสาธารณะ /ร้อยละ 52 เป็นห้องน้ำสาธารณะในปั๊มน้ำมันและยังมีสถานที่อื่นๆที่น่ากังวลเช่นตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนแออัดสถานที่ที่อากาศปิดห้องแอร์ที่มีการถอดหน้ากากอนามัย

         

 

ขณะที่ผลการสำรวจแผนกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์พบว่าประชาชนร้อยละ 50 จะอยู่บ้านและไม่หนักรวมกลุ่มกันร้อยละ 34 ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระที่วัดร้อยละ 31 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร้อยละ 22 สังสรรค์กินข้าวกับครอบครัวหรือเพื่อน

ด้าน นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย เผยว่า ตามข้อมูลปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้คือประชาชนได้รับวัคซีนมีความครอบคลุมมากขึ้นเชื้อไวรัสลดระดับความรุนแรงลงมีการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆมากขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมปรับวิถีชีวิตเข้าสู่การประกาศโรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่น

       

 

อย่างไรก็ตาม ทางกรมอนามัยได้ให้คำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับประชาชนก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนทั่วไปโดยกลุ่ม 608 ผู้ที่มีแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์รวมถึงได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกิจกรรมประเมินความเสี่ยงตนเองต่อเนื่องหากมีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการขอให้หลีกเลี่ยงหรืองดร่วมกิจกรรมหรือมีการตรวจเอทีเคก่อนร่วมกิจกรรมภายใน 72 ชั่วโมงเมื่อต้องมีการเดินทางโดยเฉพาะขนส่งสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

       

 

ส่วนของผู้จัดงานผู้จัดกิจกรรมต้องประเมินตนเองตามมาตรการ covid free setting ผ่านระบบ thai stop covid 2 plus งานขนาดใหญ่ ผู้ร่วมงานไม่เกิน 200 คน ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบล หรือ อำเภอ / ศปก.ต /ศปก.อ.

 

 

งานเทศกาลขนาดใหญ่ตามจำนวนการรวมตัวที่จังหวัดกำหนดให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและให้มีการกำกับติดตามมาตรการร่วมกับพนักงานท้องถิ่นสาธารณสุขตลอดการจัดงาน

       

 

ขณะที่มาตรการหลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์ควรสังเกตอาการตนเอง 7 ถึง 10 วันและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วยเอทีเคทันทีหากผลเป็นลบให้พิจารณาตรวจซ้ำเมื่อครบเจ็ดวันหรือเมื่อมีอาการในช่วงสังเกตุอาการ เลี่ยงการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น

 

 

ส่วนการเล่นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั่นๆก่อน ซึ่งในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมนั่น หากมีการสวมหน้ากากอนามัยและมีการเปียกน้ำ ควรเปลี่ยนทันทีเพราะ ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยจะลดลงเมื่อเปียกน้ำ งดการใช้หน้ากากผ้าในการเล่นน้ำ

       

 

ขณะที่การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางกรมอนามัยขอความร่วมมือให้ผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19