svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"เป็นปธ.จัดงาน 101 ปี วิเชียรชม-หารายได้พัฒนาโรงเรียน

24 มีนาคม 2565

“นิพนธ์” รับประธานจัดงาน 101 ปี รร.วิเชียรชม เชิญชวนร่วมกิจกรรมแรลลี่ 101 ปี วิเชียรชม ชิงถ้วยรางวัลจากประธานรัฐสภา ระหว่าง 21-22 พ.ค.นี้

24 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม ชุดที่ 12 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม ครั้งที่ 4/2565 โดยมี คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

"นิพนธ์"เป็นปธ.จัดงาน 101 ปี วิเชียรชม-หารายได้พัฒนาโรงเรียน

 

โดยการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

 

1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน

 

2.กิจกรรมทำบุญตักบาตร เปิดบ้านวิชาการ 101 ปี วิเชียรชม ในวันที่ 15 พ.ค. 65

 

3.กิจกรรมแรลลี่ 101 ปี วิเชียรชม ตอน สงขลา - ตรัง หนุกกันจังพี่น้องเห้อ เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และท่องเที่ยว บนเส้นทาง สงขลา - สตูล - ตรัง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม นำรายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 21-22 พ.ค. 65 

 

4.กิจกรรมเดินวิ่ง 101 ปี วิเชียรชม

 

5.กิจกรรมคืนสู่เหย้า 101 ปี วิเชียรชม ในวันที่ 28 พ.ค. 65

โดยช่วงท้ายของการประชุม นายสรรเพชร บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบเงินสนับสุนน ในนามบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จำนวน 300,000 บาท พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และนอกจากนี้ยังมี เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมสมทบทุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

 

"นิพนธ์"เป็นปธ.จัดงาน 101 ปี วิเชียรชม-หารายได้พัฒนาโรงเรียน

ขณะที่ นายนิพนธ์ ได้กล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนกำลังจะจัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมแรลลี่ 101 ปี วิเชียรชม แรลลี่ท่องเที่ยวครอบครัว หา RC, ตอบคำถาม และเล่นเกมส์ โดยนายชวน ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการจัดแถลงข่าวในวันที่ 9 เม.ย. นี้ พร้อมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกคน รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกทุกภาคส่วน ที่ได้พร้อมใจกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนสนับสนุน หรือแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ

 

"นิพนธ์"เป็นปธ.จัดงาน 101 ปี วิเชียรชม-หารายได้พัฒนาโรงเรียน

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่านอกเหนือจากงบประมาณและการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น ๆ ก็มีเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนให้รุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป