svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ย้ายด่วน!! นายอำเภอสิงหนครช่วยราชการ

24 มีนาคม 2565
484

กรมปกครองเซ็นต์คำลลั่งด่วนย้าย นายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา ขณะที่ปมการย้ายครั้งนี้คาดว่าจะมาจากปมบุกรุกพื้นที่เขาแดงและเขาน้อยและปมเซ็นต์ใบอนุญาติอาวุธปืนแก่พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เพิ่งถูกจับกุม

วันนี้ (24 มี.ค.65) ที่จังหวัดสงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายนายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หลังตกเป็นข่าวออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้กับพ่อค้ายาเสพติด และ ปัญหาการบุกรุกเขตโบราณสถานเขาแดง ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก
คำลั่งย้ายนายอำเภอสิงหนคร

โดยเนื้อหาในหนังสือความว่า คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๕๕๓ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้ช้าราชการช่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ, ๒๕๔๕ จึงให้ นายปัญญา จินดาวงค์ ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงชลา ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ

ย้ายด่วน นายอำเภอสิงหนคร ​​​​​​​
 

ย้ายด่วน นายอำเภอสิงหนคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕'๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงชื่อนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง