“ป.ป.ช.” เปิด บัญชีทรัพย์สิน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีทรัพย์สินร่วม 28 ล้าน บ้านปากเกร็ดหลังละ 10 ล้าน และเงินเพิ่มพิเศษสู้รบ 2.8 หมื่นต่อปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เปิดเซฟ ‘เลขาฯสมช.’ รวยอู้ฟู่ 28 ล้าน บ้านหลังงามมูลค่า 10 ล้าน

โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ทางด้าน พล.อ.สุพจน์ แจ้งว่า ตนเอง และนางสุภางค์ มาลานิยม คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 28,565,617 บาท เป็นทรัพย์สินของ พล.อ.สุพจน์ 16,242,362 บาท เป็นของนางสุภางค์ 12,323,254 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,201,801 บาท โดยเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมถึงหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

 

เปิดเซฟ ‘เลขาฯสมช.’ รวยอู้ฟู่ 28 ล้าน บ้านหลังงามมูลค่า 10 ล้าน

 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 400,000 บาท เงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 481,736 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 1,176,108 บาท ที่ดินของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 1,737,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 10,000,000 บาท โดยเป็นบ้านพักตึก 2 ชั้น อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 หลัง ยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 4,600,000 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 1,559,972 บาท

รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ แจ้งไว้ที่ จำนวน 25 ราย มูลค่ารวมกัน 8,610,000 บาท อาทิเช่น พระเครื่อง 28 องค์ นาฬิกาหรู 3 เรือน สร้อยทองโบราณพร้อมจี้อุบะทอง 1 เส้น สร้อยทองคำขาวล้อมเพชร สร้อยทองคำหนัก 2 บาท และ 3 บาท กำไรงาช้างล้อมทอง แหวนเพชร แหวนทอง แหวนพลอย แหวนพลอยล้อมเพชร

เปิดเซฟ ‘เลขาฯสมช.’ รวยอู้ฟู่ 28 ล้าน บ้านหลังงามมูลค่า 10 ล้าน

พล.อ.สุพจน์ ยังเปิดเผยอีกว่า

ตนเองยังมีรายได้ประจำต่อปี จากเงินเดือน 965,110 บาท เงินประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษ 504,000 บาท เงินค่าตอบแทนรถ 82,000 บาท เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ 28,680 บาท เงินเบี้ยประชุมต่างๆ 154,050 บาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายรถ 550,000 บาท ขายหุ้น 119,712 บาท ขณะที่ นางสุภางค์  มีรายได้ประจำต่อปี จากเงินเดือน 1,027,200 บาท และรายได้จากการขายทรัพย์สินอื่น 580,000 บาท

 

ก่อนหน้านี้ พล.อ.สุพจน์ ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการกองทัพไทยมาโดยตลอด โดยปี 2559 เป็นรองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายสากล ปี 2560 เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ เสนาธิการทหาร ปี 2561 เป็นเจ้ากรมยุทธการทหาร ปี 2562 เป็นรองเสนาธิการทหาร ปี 2563 เป็นเสนาธิการทหาร กระทั่งปี 2564 ถูกโยกมาเป็นเลขาธิการ สมช. ขณะที่นางสุภางค์ คู่สมรส ปัจจุบันเป็น Nursing Specialist 7 Medical ประจำบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด