svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ป.ป.ช.งัดเซฟ อธิการบดีนิด้า พร้อมคู่สมรส พบมีทรัพย์สินกว่า 117 ล้านบาท

21 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ป.ป.ช.เปิดเซฟ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคู่สมรส พบมีทรัพย์สินกว่า 117 ล้านบาท เฉพาะตัวเอง มีทรัพย์สินรวม 90,788,216 บาท

21 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย ซึ่งมีรายชื่อน่าสนใจ คือ นายกำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี

ป.ป.ช.งัดเซฟ อธิการบดีนิด้า พร้อมคู่สมรส พบมีทรัพย์สินกว่า 117 ล้านบาท

นายกำพล แจ้งมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 90,788,216 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,327,872 บาท เงินลงทุน 35,615,343 บาท ที่ดิน 19,145,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  27,750,000 บาท ยานพาหนะ 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปรวม 1,450,000 บาท

ป.ป.ช.งัดเซฟ อธิการบดีนิด้า พร้อมคู่สมรส พบมีทรัพย์สินกว่า 117 ล้านบาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 17,527,000 บาท เป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 2,937,000 บาท ค่าสอนพิเศษ ฝึกอบรม วิจัย 1,780,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและโบนัส 1.6 ล้านบาท ขายบ้านลาดพร้าว 3 ล้านบาท ขายคอนโดฯ Villa Sathon 4,750,000 บาท ขายหุ้น 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผล 9 แสนบาท เงินสนับสนุนตีพิมพ์วิจัย 9 แสนบาท ขายหนังสือ 1.6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,924,000 บาท

 

ป.ป.ช.งัดเซฟ อธิการบดีนิด้า พร้อมคู่สมรส พบมีทรัพย์สินกว่า 117 ล้านบาท

ส่วนนางอาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ คู่สมรส มีทรัพย์สินมูลค่ารวม 26,700,875 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,456,238 บาท เงินลงทุน 11,318,546 บาท ที่ดิน 8,290,108 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.6 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,585,981 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.5 แสนบาท มีหนี้สิน 1,391,285 บาท

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,746,276 บาท เป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,544,276 บาท ค่าสอนพิเศษ ค่าฝึกอบรม วิจัย 592,000 บาท ขายหุ้น 2.5 แสนบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผล 2 แสนบาท เงินสนับสนุนตีพิมพ์งานวิจัย 3.6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 7.6 แสนบาท

 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 117,489,091 บาท มีหนี้สิน 1,391,265 บาท

 

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2556-2560 นายกำพล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กระทั่งปี 2561-2564 ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี ส่วนนางอาวีวรรณ ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ นิด้า

logoline