ศบค.ชุดใหญ่ เคาะมาตรการเดินทางเข้าประเทศใหม่ ยกเลิก RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เน้น Test & Go และ Sandbox แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังต้อง RT-PCR เมื่อมาถึงไทย และ ตรวจ ATK ในวันที่ห้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 มีนาคม 2565 มติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบค.ใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ดังนี้

 

 • ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางทุกกลุ่มเมื่อเดินทางถึงราชอาณาจักร
 • กรณี Test & Go และ Sandbox ต้องตรวจ RT-PCR และ Self-ATK วันที่ห้า
 • กรณี Quarantine กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
 • กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5
   

นักท่องเที่ยวตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

นอกจากนี้ยังอนุมัติในหลักการแผนการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565) และมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

 • ศปก.ศบค. ปรับคำสั่ง ศบค. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2565
 • ศปก.กก. ศปก.ศธ. ศปก.กต. ศรชล. และ กพท. ประสานการปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.ฉบับใหม่ต่อไป
 • ศบค.มท. ศปม. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 5/2565


 

ทั้งนี้ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบการปรับเกณฑ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากเดิมกำหนดให้ตรวจเชื้อ 2 ครั้ง

 

สำหรับการตรวจ ดำเนินการดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ตรวจที่ประเทศต้นทางก่อนการเดินทางด้วยวิธี RT-PCR
 • ครั้งที่ 2 ตรวจในประเทศไทย ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 • ครั้งที่3 ในไทยตรวจด้วยวิธี ATK ในวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย

 

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหลือเฉพาะการตรวจที่ประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว โดยตรวจครั้งที่ 1 ด้วยวิธี RT-PCR และตรวจครั้งที่ 2 ด้วยวิธี ATK ในวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย

 

"การปรับแนวทางครั้งนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น จะเริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย.2565" นายโชติ ระบุ

ศบค. เคาะแล้ว ยกเลิก "RT-PCR" 72 ชั่วโมงก่อนเข้าไทย ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ