background-defaultbackground-default
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ระดมสมองแก้ปัญหา "เฟกนิวส์"

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เปิดตัวโครงการ Stop Fake, Spread Facts ระดมสมอง หาทางออกหยุดการนำเสนอข่าวปลอม ชี้ เฟกนิวส์แก้ไม่ได้ แต่ต้องมีภูมิคุ้มกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 มีนาคม 2565 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดเสวนา Stop Fake, Spread Facts หยุดข่าวปลอมด้วยข้อเท็จจริง ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ที่ Convention Hall ชั้น 2 อาคาร D ไทยพีบีเอสสำนักงานใหญ่ เพื่อหาทางออกในการหยุดการนำเสนอข่าวปลอม เพิ่มพื้นที่การสร้างสรรค์การสื่อสารข้อเท็จจริงออกไปให้มากที่สุด ด้วยวิธีการสื่อสารใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ เราจะช่วยกันเผยแพร่ข่าวจริงได้อย่างไร

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ระดมสมองแก้ปัญหา "เฟกนิวส์"

โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษา Co Fact ประเทศไทย , นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ , นายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, Songkhla Focus , ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ นักวิชาการ และ นายธนภณ เรามานะชัย Trainer, Google News Initiative ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เปิดเผยว่า มีความยินดีกับการมีส่วนแก้ไขปัญหาเฟกนิวส์ ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและหาทองออก เพื่อเป็นบรรทัดฐานของประเทศ

 

ปัญหาข่าวปลอม หลายหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศพยายามแก้ไข สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีสมาชิกกว่า 40 ราย มียอดวิวเฉลี่ย 40% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ ถือว่ามีศักยภาพในการช่วยจัดการปัญหานี้ได้ ที่ผ่านมาสื่อในสมาคมฯเอง ก็พยายามแก้ไขข้อเท็จจริงในข่าวสารต่างๆ แต่ข่าวปลอมส่วนใหญ่แพร่กระจายไปในวงกว้างด้วยความรวดเร็ว เราไม่สามารถแก้ต้นตอได้ แต่แก้การแพร่กระจายได้

 

อย่างไรก็ดี การรู้เท่าทันหรือมีความเข้าใจในเฟกนิวส์ ต้องยอมรับว่าในประเทศไทย มีคนส่วนน้อยที่เข้าใจตรงนี้ สุดท้ายสิ่งที่สื่อนำเสนอข้อมูลเรื่องเฟกนิวส์ออกไป อาจจะสื่อถึงแค่คนในกรุงเทพฯหรือหัวเมือง ซึ่งการเข้าถึงกลุ่มคนเชิงประชากรศาสตร์ทำได้ยาก ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ระดมสมองแก้ปัญหา "เฟกนิวส์"

“สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน แล้วเชื่อมโยงกัน ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งประเทศ โดยไทยยังไม่มีเครื่องมือในการจัดการกับเฟคนิวส์เป็นของตัวเอง หน่วยงานรัฐจึงต้องเข้ามาช่วยสนับสนุน” นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าว

 

พร้อมกันนี้สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ยังได้เปิดตัวโครงการ Stop Fake, Spread Facts ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ( กทปส.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า 

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักรู้ในปัญหาข่าวปลอม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคสื่อ และภาคประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลดข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ โดยเริ่มจากการวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในและต่างประเทศ จัดระดมความคิดเห็น  ผลิตคู่มือสำหรับสื่อและประชาชน และนำแนวคิดที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารควบคู่กับกิจกรรมการรณรงค์ที่ใช้ชื่องานว่า “Fact-Story Festival” ที่จะจัดให้กับสื่อและประชาชนผู้รับสารทั่วประเทศอีกด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด