svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดโพลธรรมศาสตร์"ดร.เอ้"เบียด"ชัชชาติ" 

17 มีนาคม 2565
3.8 k

การทำโพลสำรวจความนิยม กลายเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเลือกตั้ง และหลายๆ ครั้งก็มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งด้วย ศึกชิงผู้ว่าฯกทม.ที่ใกล้ถึงวันเปิดรับสมัครก็เช่นกัน ที่ผ่านมามีโพลหลายสำนักที่ทำสำรวจมาข้ามปี ส่งผลต่อคะแนนนิยมของว่าที่ผู้สมัครอย่างชัดเจน 

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต ระหว่างวันที่ 8 - 12 มี.ค. 2565 จาก 7,062 กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการสำรวจครั้งที่ 2 และมีการนำมาเทียบกับผลสำรวจครั้งแรกที่เผยแพร่เมื่อเดือนก.พ.ด้วย 

 

ผลสำรวจพบว่า 

 

- กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูง เป็นว่าที่ผู้สมัคร 2 คน ที่ได้รับคะแนนนิยมเกินร้อยละ 20 ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ โดย นายชัชชาติ ยังคงมีผลการสำรวจชนะว่าที่ผู้สมัครคนอื่น ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 29.3 แต่คะแนนของ นายชัชชาติ ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 4.51

 

ขณะที่ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่มีคะแนนนิยมตามมาเป็นอันดับสอง ได้คะแนนร้อยละ 25.2 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 3.09 และตามหลัง นายชัชชาติ อยู่ร้อยละ 4.1

 

- กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนปานกลาง เป็นว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนนิยมเกินร้อยละ 10 ได้แก่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร จากพรรคก้าวไกล ได้คะแนนความนิยม 11.6 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ก่อน ร้อยละ 3.03
 

เปิดโพลธรรมศาสตร์"ดร.เอ้"เบียด"ชัชชาติ" 

 

- กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนต่ำ เป็นว่าที่ผู้สมัคร 3 คนที่ได้รับคะแนนนิยมน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้คะแนนร้อยละ 5.4 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 0.31

 

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ได้คะแนนร้อยละ 2.7 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.22

 

นายสกลธี ภัททิยะกุล ได้คะแนนร้อยละ 3.6 โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีชื่อนายสกลธีในการสำรวจ

 

นอกจากนั้นยังมีผู้ไม่ตัดสินใจอีก ร้อยละ 21.7 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 1.41 และมีผู้ประสงค์ไม่ไปใช้สิทธิ ร้อยละ 0.5

โดยธรรมศาสตร์โพล ยังได้สำรวจมุมมองของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้สมัคร โดยแยกงานแต่ละด้านในความรับผิดชองผู้ว่าฯ กทม. ทั้งหมด 10 ด้าน แล้วสรุปคะแนนออกมาเป็นความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีให้กับตัวว่าที่ผู้สมัคร ปรากฏว่า นายชัชชาติ ได้คะแนนอันดับ 1 รวม 6 ด้าน คือ ด้านปัญหาปากท้อง ด้านสาธารณสุข ด้านการจราจร ด้านการให้บริการของ กทม. ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ 

 

ส่วน ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ได้คะแนนอันดับ 1 รวม 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ด้านน้ำท่วม/น้ำรอระบาย และด้านฝุ่นพิษ/ควันพิษ