svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

จับตา! ศปก.ศบค. ถก เปิดสถานบันเทิง จ่อเสนอให้ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา

17 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

จับตา! ศปก.ศบค. ถก เปิดสถานบันเทิง สาธารณสุข ชงเข้ม ต้องตรวจ ATK 24 ชม.ก่อนใช้บริการ พนักงาน-ลูกค้าฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ห้ามจัดพื้นที่เต้นรำและห้ามมีเด็กนั่งดริ๊งค์ พร้อม พิจารณาปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

17 มีนาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะพิจารณาร่างมาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุข ในการป้องกันโควิด-19 สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาเพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการและสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยสถานประกอบการจะต้องทำการประเมิน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus ของกรมอนามัย จากนั้นให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป

นอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการควบคุมโรค โดย กำหนดให้นักร้อง นักดนตรี พนักงาน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือน ตรวจ ATK ทุก 3 วัน และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือนเช่นกัน และให้แสดงผล ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

ข้อเสนอดังกล่าว ยังกำหนดให้ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการสัมผัสใกล้ชิด เช่น พนักงานบริการนั่งดริ๊งค์หรือเอนเตอร์เทนลูกค้า พนักงานเชียร์เบียร์ รวมถึงการให้บริการนวดสัมผัสในห้องน้ำ เป็นต้น 

 

ขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอีกด้วย

logoline