svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. เผยพบคลัสเตอร์โควิด-19 จาก งานศพ มากที่สุด ร้อยละ 56

16 มีนาคม 2565
438

กรมอนามัย เผยถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากงานศพสูงสุด ร้อยละ 56 รองลงมาเป็น งานแต่งงาน งานบุญ และงานบวช ย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-A อย่างเคร่งครัด

16 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงประเด็น "ชุมชนปลอดภัย จัดงานปลอดโควิด ด้วยมาตรการ COVID Free Setting" ว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยกว่า 20,000 คนต่อวัน จากรายงานการสอบสวนโรครายวัน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จนถึง 15 มีนาคม 2565 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ จากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จากรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อนพบในงานศพสูงที่สุด ถึงร้อยละ 56 รองลงมาเป็น งานแต่งงาน งานบุญ และงานบวช ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการสำรวจอนามัยโพลในช่วงเดือนมีนาคม 2565  ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่พบเห็นในบริเวณพื้นที่อาศัย จากผู้ตอบแบบสำรวจเกือบ 18,000 คน พบว่า

 

  • ร้อยละ 27 มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่แออัด
  • ไม่มีการเว้นระยะห่าง
  • ผู้คนที่ไม่สวมหน้ากาก หรือสวมหน้ากากที่ไม่ถูกต้อง

 

นอกจากนี้ ร้อยละ 24 พบการรวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า หรือเล่นการพนันในพื้นที่ชุมชน แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมในชุมชนยังมีการละเลยมาตรการความปลอดภัยในการจัดงานอยู่บ้าง 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

ขอเน้นย้ำความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ดังนี้ 

  1. มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากที่แออัด และมาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความเสี่ยงส่วนตัวที่ต่างกัน โดยเฉพาะการได้รับวัคซีน 
  2. มีการดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อมีอาการเมาอาจสูญเสียสติสัมปชัญญะ เพิ่มโอกาสในการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้  
  3. มาตรการส่วนบุคคล DMHTA มีความย่อหย่อน เช่น กินอาหารแบบรวมกัน พฤติกรรมตะโกน เชียร์ ร้องเพลง หรือตั้งวงเล่นการพนัน รวมถึงการถอดหน้ากากเป็นระยะ ๆ ภายในการจัดงานเป็นความประมาทที่คิดว่าเป็นคนกันเอง น่าจะปลอดภัย  

 

“ ขอเน้นย้ำการปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้แสดง อาการที่รุนแรงเป็นผลมาจากสายพันธุ์โอมิครอน และผลจากการได้รับวัคซีน ทำให้ผู้ที่ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีอาการที่น้อยมาก การป้องกันในทุกด้านและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนปลอดภัย ลดความเสี่ยงโควิด-19 ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

สธ. เผยพบคลัสเตอร์โควิด-19 จาก งานศพ มากที่สุด ร้อยละ 56

 

 

ด้าน ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ ด้านสุขาภิบาล กรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE Setting ขอให้เน้นการจัดงานเพื่อความปลอดภัย ด้วยหลัก 3 ป. คือ 

  1. ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมหรือรูปแบบงาน ได้แก่ ความหนาแน่นของจำนวนผู้ร่วมงานหรือการเว้นระยะห่าง การพูดคุย การสวมหน้ากาก และการระบายอากาศ ซึ่งหากพบกิจกรรมที่มีลักษณะเสี่ยงตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ถือว่ามีความเสี่ยงสูง 
  2. ปรับ ถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยง  ควรปรับตามมาตรการความปลอดภัย COVID FREE Setting ทั้ง 3 ด้าน โดยขอให้เจ้าภาพ ผู้จัดงาน เลือกสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ จัดสถานที่สำหรับล้างมือ เลี่ยงหรืองดกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีการใกล้ชิดกัน หรือเน้นการจำกัดจำนวนคนในบางกิจกรรม รวมทั้ง ผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์   รวมทั้งประเมินความเสี่ยงตนเองด้วย Thai Stop COVID Plus หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงควรงดไปร่วมงาน  
  3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-A ในระหว่างร่วมงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมงาน ควรเฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 10 วัน 

 

สธ. เผยพบคลัสเตอร์โควิด-19 จาก งานศพ มากที่สุด ร้อยละ 56

ด้าน นางประเสริฐ ท้วมมา ประธานอสม. อ.เมือง จ.นนทบุรี กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชน ที่ผ่านมามีทั้งงานบวช งานแต่งงาน และงานทำบุญบ้าน โดยกระบวนการทำงานของอสม. คือ เมื่อผู้จัดงานได้ทำการติดต่อวัดแล้ว เจ้าอาวาสหรือพระจะติดต่อมาที่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรืออสม.ในพื้นที่ เมื่อมีการรับทราบถึงการจัดงาน จะมีการกระจายข่าวผ่านช่องทางไลน์เพื่อให้อสม.ท่านอื่นได้รับทราบ เพื่อจัดเวรปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองอย่างน้อย 2 จุด พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในงาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญ คือ สติ๊กเกอร์ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ในการผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว

 

รวมทั้งจัดให้มีสมุดลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งผู้เข้าร่วมงาน กรณีพบผู้ติดเชื้อ จะมีการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสมต่อไป
 

สธ. เผยพบคลัสเตอร์โควิด-19 จาก งานศพ มากที่สุด ร้อยละ 56