svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ฝุ่นพิษเริ่มกระทบต่อเด็กนักเรียนแม่ฮ่องสอน

16 มีนาคม 2565

หมอกควันไฟป่าที่แม่ฮ่องสอน ทำให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล เกิดการแสบตา แสบจมูก หายใจติดขัดบ้าง ครูต้องแนะนำให้นักเรียนหมั่นล้างจมูก หายาล้างตาติดไว้ที่บ้าน ส่วนค่า PM 2.5 ที่แม่ฮ่องสอนยังเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 17

             เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังคงมีการลอบเผาป่า ทำให้ค่า PM2.5สูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่17 โดยวันนี้สูงถึง100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และส่งผลให้หมอกควันไฟป่าลอยปกคลุมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนหนาทึบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน แม้จะยังไม่มีนักเรียนป่วยจากมลพิษของควันไฟมากนัก แต่ก็ทำให้เกิดอาการแสบตาแสบจมูกอยู่บ้าง

ฝุ่นพิษเริ่มกระทบต่อเด็กนักเรียนแม่ฮ่องสอน

               นายพุฒิเมธ สกุลจรรยาดี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หมอกควันส่งผลกระทบทำให้ หายใจไม่ออกหรือทำให้เกิดโรคภูมิแพ้บ้าง มีเด็กนักเรียนมีอาการแสบตาบ้างแต่ก็ไม่มาก อยู่ในโรงเรียนก็จะใส่แมสไม่ให้ควันไฟเข้าจมูกและ ดื่มน้ำเยอะ ๆ

 

 

ฝุ่นพิษเริ่มกระทบต่อเด็กนักเรียนแม่ฮ่องสอน

               ด้าน น.ส.ญาณภัค สืบตระกูล นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า มีหายใจติดขัดบ้าง บางครั้งหายใจไม่ทั่วท้อง แต่ไฟป่าหมอกควันที่แม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นทุกปีทำให้ชินจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่มีอาการแสบตา แสบจมูกบ้าง โดยทุกคนป้องกันตัวเองโดยการใสแมสปิดปากปิดจมูก ก็สามารถช่วยได้บ้าง ไม่อยากให้ชาวบ้านเผาป่า เพราะมันจะเกิดควันไฟจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐควรจะอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของการเผาป่า

        ฝุ่นพิษเริ่มกระทบต่อเด็กนักเรียนแม่ฮ่องสอน

            นางสาวน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันก็ยังคงเป็นปกติ เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดเรียนแบบ OnSite มีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเฉพาะ นักเรียนที่เข้าเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะอยู่ในสถานการณ์โควิดด้วย แต่ละห้องก็จะมีพัดลมห้องละ 4 ตัว ช่วงนี้ไม่สามารถจะเปิดเครื่องปรับอากาศได้เพราะเป็นภาวะเสี่ยงของโควิดด้วย จึงทำได้เฉพาะเปิดพัดลมเพื่อช่วยระบายหมอกควันไฟได้บ้าง

 

ฝุ่นพิษเริ่มกระทบต่อเด็กนักเรียนแม่ฮ่องสอน

            แต่ก็มีนักเรียนบางกลุ่มที่มีอาการผลข้างเคียงจากหมอกควัน หายใจไม่สะดวก ซึ่งก็ยังไม่ได้รับรายงานจากผู้ปกครองว่ามีเด็กป่วยจากหมอกควัน อาการที่พบก็คือ อาจจะมีการจามบ้าง แสบตาบ้าง ในช่วงนี้หมอกควันจะมากขึ้น ซึ่งก็ได้แนนนำให้เด็ก ๆ นักเรียนเมื่อกลับไปถึงบ้านหากมีอาการคัดจมูก เจ็บคอก็ให้ใช้น้ำเปล่าล้างจมูก ล้างหน้าก็พอจะช่วยได้บ้าง และหาซื้อน้ำยาล้างตาติดไว้ที่บ้าน มั่นล้างตา เพราะควันไฟอาจจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ หากมีอาการหายใจติดขัดก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข่าว/ภาพ ทศพล บุญพัฒน์ สำนักข่าวเนชั่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน