svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ครม. เคาะตรึงดีเซลวันต่อวัน ยกเลิกกรอบกู้เงินโปะกองทุนน้ำมัน 4 หมื่นล้าน

15 มีนาคม 2565

ครม. มีมติเคาะตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อ ยกเลิกกรอบกู้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 4 หมื่นล้าน หลังราคายังผันผวน พร้อมหารือปรับลดภาษีสรรพสามิต

15 มีนาคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยยกเลิกกรอบการกู้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากเดิมกำหนดกรอบวงเงินเมื่อรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกินจำนวน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ให้มากที่สุด 

 

“เมื่อมีวงเงินในกองทุนฯ เพิ่มขึ้น ทำให้การตรึงราคาน้ำมันดีเซลยาวขึ้นได้อีก ซึ่งตอนนี้ต้องดูสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพราะตอนนี้ราคาผันผวนเร็วมาก และทุกวันต้องใช้เงินไปตรึงวันละ 7 บาทต่อลิตร ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินตอนนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป” 

 

ครม. เคาะตรึงดีเซลวันต่อวัน ยกเลิกกรอบกู้เงินโปะกองทุนน้ำมัน 4 หมื่นล้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 ที่เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/64 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 ในส่วนของแผนรองรับวิกฤตการณ์ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉ.ปรับปรุง ครั้งที่ 1) และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

โดยที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ร่างแผนรับรองวิกฤติด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันฯ  ยกเลิกการกำหนดวงเงินบริหารกองทุนน้ำมันฯ  รวมวงเงินกู้ยืมต้องไม่เกิน 40,000 ล้านบาท จากเดิมที่แผนรองรับวิกฤตฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ระบุการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 40,000 ล้านบาท 

 

ครม. เคาะตรึงดีเซลวันต่อวัน ยกเลิกกรอบกู้เงินโปะกองทุนน้ำมัน 4 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ จะมีการออกร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อแก้ไขกรอบวงเงินดังกล่าวต่อไป รวมทั้งยังได้มีการปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันฯ (Exit Strategy) โดยให้ยกเลิกการปรับสัดส่วนการช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง เมื่อฐานะกองทุนน้ำมันใกล้ติดลบตาม พ.ร.ฎ. ขยายกรอบวงเงินฯ กู้ เป็น 30,000 ล้านบาท แต่ยังคงดำเนินการหารือการปรับลดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้ระดับราคาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนักและเริ่มดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กองทุนน้ำมันไม่ขาดสภาพคล่อง

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนรองรับวิกฤตการณ์ ในส่วนของหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และให้มีเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องก๊าซธรรมชาติ และก๊าซหุงต้ม พร้อมทั้งให้ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุดด้วย

 

ครม. เคาะตรึงดีเซลวันต่อวัน ยกเลิกกรอบกู้เงินโปะกองทุนน้ำมัน 4 หมื่นล้าน

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ