svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.ออกประกาศ ดื่มสุราได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มตั้งแต่วันนี้

15 มีนาคม 2565
2.8 k

วันนี้พื้นที่กทม.ดื่มฉลองได้ถึง 5 ทุ่ม กทม. ออกประกาศฉบับที่ 51 ไฟเขียวให้ดื่มสุราในห้าง-งานสัมมนา-โรงแรม-งานจัดเลี้ยงได้ จนถึง 23.00 น.

15 มีนาคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) วานนี้(14 มี.ค.) โดยสาระสำคัญระบุว่า เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามที่ประชุม ครั้งที่3/ 2565 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2565

จึงมีคำสั่งให้ การให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในงานได้ เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่(Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย แล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภค สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00น.

กทม.ออกประกาศ ดื่มสุราได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มตั้งแต่วันนี้

กทม.ออกประกาศ ดื่มสุราได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มตั้งแต่วันนี้