svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

น้ำแม่ปิงเน่าเสียจากผักตบทำปลากระชังลอยตาย

เชียงใหม่ – เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง เผยแม่น้ำปิงเริ่มเน่าเสีย จากผักตบชวาหนาแน่นในลำน้ำ ส่งผลให้ปลาในกระชังเริ่มลอยตาย เผยมูลค่าปลากระชังในพื้นที่ อ.หางดง ประมาณ 10 ล้านบาท เสียหายไปแล้วร้อยละ10 วอนภาครัฐเข้ามาช่วยกำจัดผักตบชวา หรือปล่อยน้ำลงมาช่วย ลดความเสียหาย

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นายวาริน เขื่อนแก้ว ผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิง เขตพื้นที่อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระชังปลาที่อยู่ในความดูแลทั้งของตัวเองและลูกกระชัง มีอยู่ประมาณ 500-600 กระชัง ขณะนี้กำลังประสบปัญหาน้ำเริ่มเน่าเสีย เนื่องจากไม่มีการปล่อยน้ำมาตามลำน้ำแม่ปิง ทำให้ผักตบชวาแพร่ขยายพันธุ์เต็มแม่น้ำ และเกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบถึงปลากระชังที่เลี้ยงไว้ ขาดอากาศหายใจจากน้ำที่เริ่มเน่า เพราะไม่มีอากาศถ่ายเท โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ที่ไม่มีแสงแดดส่องลงมากระทบผืนน้ำ ทำให้เริ่มเห็นปลาในกระชังเริ่มลอยขึ้นมาตาย

น้ำแม่ปิงเน่าเสียจากผักตบทำปลากระชังลอยตาย

           สำหรับมูลค่าปลาที่ได้ลงไว้ในกระชังประมาณ 500-600 กระชัง ร้อยละ 80 เป็นปลาทับทิม ที่เหลือเป็นปลานิล มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับผลกระทบปลาลอยตายเสียหายไปแล้วประมาณร้อยละ 10 โดยในวันนี้ (12 มีนาคม 2565) ต้องตักปลาทิ้งไปแล้วมากกว่า 500 กิโลกรัม โดยทำเร่งทำการผังกลบ เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่น บางส่วนหากยังสามารถรับประทานได้จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ซึ่งหากปล่อยให้เป็นอย่างต่อไปเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักแน่นอน

 

           เบื้องต้น ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการขอรถเข้ามาช่วยเก็บผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำปิง เพื่อไม่ให้ผักตบชวาเน่าอยู่ในน้ำสร้างมลพิษให้กับสัตว์น้ำ ส่วนทางชลประทานเชื่อว่าจะไม่สามารถปล่อยน้ำเข้ามาช่วยได้ เนื่องจากขณะนี้น้ำต้นทุนในเขื่อนมีน้อย

น้ำแม่ปิงเน่าเสียจากผักตบทำปลากระชังลอยตาย

          สาเหตุที่ปีนี้ผักตบชาวมีเป็นจำนวนมากเนื่องจาก น้ำในแม่น้ำปิงไหลน้อย เนื่องจากชลประทานจะปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น และปล่อยมาในจำนวนน้อย ทำให้ผักตบชาวไม่ไหลตามน้ำออกไปนอกพื้นที่ จึงทำให้ตกค้างและทำให้เกิดการเน่าเสีย      ตอนนี้กระชังปลาต้องเปิดระบบตีน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มอากาศในน้ำให้กับปลาในกระชัง ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วย เติมน้ำลงมาในลำน้ำแม่ปิง และช่วยมากำจัดผักตบชวาออกจากพื้นที่

น้ำแม่ปิงเน่าเสียจากผักตบทำปลากระชังลอยตาย

             ส่วนราคาปลาช่วงนี้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยราคาหน้ากระชังอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท โดยนำไปจำหน่ายปลูกในราคากิโลกรัมละ 100 -120 บาท สาเหตุมาจากต้นทุนอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ เพิ่มขึ้นไปแล้วร้อยละ10 และเตรียมที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารปลาราคาสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มราคาอาหารปลา ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะปรับราคาปลาตามความต้องการของตลาด โดยในช่วงฤดูแล้งราคาปลาจะปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากปลาโตช้าและมีความเสี่ยงจากปลาตายในช่วงนี้

ข่าว/ภาพ:นิศานาถ  กังวาลวงศ์ ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคเหนือ