svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

11 มีนาคม 2565
2.8 k

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรธน. ไม่มีอำนาจใดที่จะชี้ขาดห้ามใช้ชื่อสกุลได้ ยืนยันไม่เคยไม่เคยมีพฤติกรรมสร้างความเสื่อมเสีย

11 มีนาคม 2565 ความคืบหน้ากรณี นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นหนังสือผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เลขลงรับ คือ ศบร 012565/0937 ถึง น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ หรือ น้ำผึ้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ยกเลิกการใช้นามสกุล “ยงใจยุทธ” ภายใน 15 วัน ไม่เช่นนั้น พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จะดำเนินดคีตามกฎหมาย

 

ล่าสุด น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว และไม่ทราบรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นทางการ 

 

“น้ำผึ้ง” ณัฐธ์ภัสส์ กล่าวอีกว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาหลักของประเทศ ได้บัญญัติรับรองสิทธิสตรีให้มีความ
เสมอภาคทางกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ และตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention or the Elimination of All
Forms of Discrimination against Woman) 

 

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

 

นอกจากนี้ ยังรับรองสิทธิของสตรีต่อการเลือกใช้ชื่อสกุล และคำนำหน้านามได้ว่าจะสามารถเลือกใช้นามสกุลตัวเองหลังสมรสได้ รวมถึงเลือกใช้นามสกุลมารดาเป็นนามสกุลของตนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

“ การห้ามผู้มีสิทธิโดยชอบใช้นามสกุล เป็นการ ละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยรับรองไว้ รวมถึงอนุสัญญาของต่างประเทศด้วย นอกจากนั้นสตรีที่รักษาและสร้างเกียรติยศดีงามแก่วงศ์ตระกูล จึงไม่มีอำนาจใดที่จะชี้ขาดห้ามใช้ชื่อสกุลได้ ”

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

 

“น้ำผึ้ง” ณัฐธ์ภัสส์ ยืนยันว่า ตลอดที่ตนทำงานการเมือง และดูแลช่วยเหลือประชาชน ทั้งในนามอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และข้าราชการการเมือง ในส่วนของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ และไม่เคยมีทำพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อองค์กร รวมถึงต้นตระกูล รวมถึงไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางทุจริตต่อหน้าที่

 

“ การทำงานที่ผ่านมา ไม่ว่าในฐานะใด มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่ง ดิฉันมุ่งมั่นทำงานด้วยหัวใจ เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนให้อยู่ดี กินดี ไม่เคยแอบอ้าง หรือใช้ชื่อเสียง หรือนามสกุลเพื่อทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร หรือทำผิดกฎหมาย ตำแหน่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นตำแหน่งทางการเมืองชั่วคราว มาแล้วก็ไป แต่นามสกุลที่ใช้ ทุกคนในสังคมรู้ที่มาที่ไปอย่างดี ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวที่เกิดขึ้นก่อนรับตำแหน่ง ” .. น้ำผึ้ง ”ณัฐธ์ภัสส์ กล่าว

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ หรือ น้ำผึ้ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 แทน นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ลาออกไป โดยก่อนหน้านี้ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายอนุชา นาคาศัย

 

“น้องผึ้ง” ณัฐธ์ภัสส์ ที่มีศักดิ์เป็นหลานสาวของ พล.อ.ชวลิต โดย “น้องผึ้ง” ณัฐธ์ภัสส์ เป็นลูกของน้องสาว
ภรรยาอีกคนของ ร้อยเอกชั้น ยงใจยุทธ บิดาของ พล.อ.ชวลิต

 

พล.อ.ชวลิต เป็นคนชักนำให้ “น้ำผึ้ง” ณัฐธ์ภัสส์ เข้าสู่วงการเมือง โดยให้หลานสาวไปลงสมัครชิงตำแหน่ง นายก
อบจ.นครพนม ในนาม พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 2555 

 

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

 

ต่อมาเมื่อปี 2560-2561 คุณหญิงพันเครือ เป็นพี่เลี้ยงทางการเมืองให้กับ “น้ำผึ้ง” ณัฐธ์ภัสส์ มาโดยตลอด ออกลุยช่วยเหลือชาวบ้านช่วงน้ำท่วม และในปี 2562 ผลักดันผ่านนายทหารใหญ่ให้หลานสาวลงสมัคร ส.ส. เขต 2 จ.นครพนม ในนาม พรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

 

"น้ำผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยันเลือกใช้นามสกุล "ยงใจยุทธ" เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ