ที่ประชุม ก.ตร.เคาะแต่งตั้งนายพลตำรวจ 62 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.(พล.ต.อ.) 3 ราย “พล.ต.ท.ปรีชา- พล.ต.ท.มนตรี-พล.ต.ท.ชยพล”ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (พล.ต.ท.) 20 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(พล.ต.ต.) 30ราย พิจารณาทดแทนตำแหน่งว่างอีก 9 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานความคืบหน้า จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมฯ ใช้เวลาในการประชุม 45 นาที เพื่อดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้ 

 

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.(พล.ต.อ.) จำนวน 3 ราย, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.(พล.ต.ท.) จำนวน 20 ราย, ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(พล.ต.ต.) จำนวน 30 ราย และทดแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ราย

 

ภายหลังการประชุม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อทดแทนข้าราชการตำรวจที่เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

เช็กเลย หลัง มติ ก.ตร. เคาะแต่งตั้งนายพลตำรวจ 62 ตำแหน่งในวันนี้

รอง ผบช. เลื่อนเป็น ผบช. จำนวน 1 ราย, ผบก. เลื่อนเป็น รอง ผบช. จำนวน 1 ราย, ผบก.หมุนเวียน จำนวน 2 ราย, รอง ผบก. เลื่อนเป็น ผบก. จำนวน 5 ราย  สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง ซึ่งการประชุมก.ตร. มีวาระสำคัญเพียงเท่านี้

สำหรับข้าราชการตำรวจที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่ง

 

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่า รอง ผบ.ตร.) ประกอบด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่น 38, พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง จตช. นรต.รุ่น 38, พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่นที่ 37

 

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศพล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) ประกอบด้วย พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ รอง จตร., พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รอง ผบช.กมค., พล.ต.ต.ภาณุ บูรณศิริ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.ภ.2


พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค., พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รอง จตร., พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร., พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รอง ผบช.ส., พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี รอง จตร., พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เตชะคำภู รอง ผบช.ภ.3


พล.ต.ต.พรหมณัฐเขต ฮามอำไพ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล รอง ผบช.สตส., พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร รอง ผบช.รร.นรต., พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป., พล.ต.ต. ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วิชัย ลีวรรณนภาสัย รอง พตร., พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบช.ทท.


ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่า ผบก.) ประกอบด้วย พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.หญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช รอง ผบก.สก., พ.ต.อ.สมพร ทองรอด รอง ผบก.สส.ภ.6

 

เช็กเลย หลัง มติ ก.ตร. เคาะแต่งตั้งนายพลตำรวจ 62 ตำแหน่งในวันนี้

เช็กเลย หลัง มติ ก.ตร. เคาะแต่งตั้งนายพลตำรวจ 62 ตำแหน่งในวันนี้

 

พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษโฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.4

 

พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9, พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก, พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณนานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม


พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว., พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม, พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิชิต รอง ผบก.สก.,


พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ พูลน้อย รอง ผบก.รท., พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ รอง ผบก.ขส., พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท., พ.ต.อ. หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.อก.ภ.5

 

พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศรฝ.ภ.9, พ.ต.อ.จิราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ. หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา อาจารย์ (สบ 5) กอจ.บช.ศ.

 

พ.ต.อ.อนุชา จารุณัฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.2, พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรอมร รอง ผบก.สอ., พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี มหาเวชาศิริ รอง ผบก.อก.สกบ.


พ.ต.อ.กิตติ กล่ำสุม ช่างอากาศยาน (สบ5) บ.ตร., พ.ต.อ. วีรสันต์ สมใจ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร, พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร, พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง, พ.ต.อ.นิวัฒน์ โพธิ์พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

 

ส่วนรายชื่อทดแทนตำแหน่งว่าง ประกอบด้วย

 

พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.ภ.8 เป็น ผบช.สตส., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.บช.สตม.เป็น รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.บช.ภ.3 เป็น ผบก.สส.บช.สตม.


พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.กมค.บช.ภ.2 เป็น ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ รอง ผบก.อก.สกบ.เป็น ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.


พ.ต.อ.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ รอง ผบก.ตม.1 เป็น ผบก.อก.บช.ภ.3, พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 เป็น ผบก.อก.รร.นรต., พ.ต.อ.นพรัตน์ สินมา รองผบก.น.3 เป็นผบก.กมค.บช.ภ.2, พ.ต.อ.(หญิง)กิดานันท์ คมขำ รอง ผบก.งป.เป็น ผบก.กองตรวจสอบภายใน

 

เช็กเลย หลัง มติ ก.ตร. เคาะแต่งตั้งนายพลตำรวจ 62 ตำแหน่งในวันนี้
...

ขอขอบคุณที่มา ฐานเศรษฐกิจ 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด