รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผยผลตรวจสอบที่ดิน "ทิดสมปอง" และครอบครัว กว่า 200 ไร่ มีบุคคลที่แสดงตนครอบครอง แต่พบผิดเงื่อนไข 1 แปลงเนื้อที่ 26 ไร่เศษ อยู่ในเขตป่าสงวนฯ ซื้อขายเปลี่ยนมือนำพื้นที่หลายๆ แปลงมารวมเป็นแปลงเดียว เข้าข่ายนายทุน จนท.แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีหนังสือ ที่ สพท.019//2565 ลงวันที่ 9 ก.พ.2565 ขอแจ้งให้อธิบดีกรมป่าไม้ ใช้อำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ทำการยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้  เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ป่าภูซำผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 538 (พ.ศ.2516) ออกตามความพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507

 

ต่อมา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผลการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียน สรุปได้ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 แปลงที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย คทช. 6 แปลง เนื้อที่ 95-0-76 ไร่
  • กลุ่มที่ 2 แปลงที่ดินดำเนินคดีตามกฎหมาย 1 แปลง เนื้อที่ 21-1-17 ไร่
  • กลุ่มที่ 3 แปลงที่ดินที่อยู่ในเขตดำเนินการ สปก. 1 แปลง เนื้อที่ 6-1-49 ไร่
  • กลุ่มที่ 4 แปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล 9 แปลง เนื้อที่ 47-2-21 ไร่

รวมแปลงที่ดินที่ตรวจสอบ จำนวน 17 แปลง เนื้อที่ 170-1-63 ไร่

 

จากการตรวจสอบความเชื่อมโยงการถือครองที่ดินของนายสมปอง นครไธสง และเครือญาติ ในชั้นต้นไม่ปรากฏรายชื่อของนายสมปองฯ ถือครองที่ดิน ตรวจสอบพบรายชื่อเครือญาติถือครองที่ดินในกลุ่มที่ 1 จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 31-1-77 ไร่

 

เปิดผลตรวจสอบที่ดิน “ทิดสมปอง” ป่าไม้แจ้งความพี่สาวรุกป่า26ไร่

 

ต่อมาวันที่ 3 มี.ค.2565 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอคอนสาร รอง สว.กก.3 บก.ปทส. ศปป. 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกำนันตำบลทุ่งนาเลา ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน 26-2-55 ไร่

 

สภาพพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวร ประกอบด้วย บ้าน 1 หลัง โรงเรือนปศุสัตว์ 1 หลัง โรงเรือน 2 หลัง สภาพการทำประโยชน์มีการปลูกยางพารา ไผ่รวก ไม้ยืนต้น และมีแนวเสาปูนล้อมลวดหนาม 3 ด้าน

จากการตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ ทราบว่าบริเวณดังกล่าวที่มีสิ่งปลูกสร้างนี้ มีนางกิตติยา (พี่สาวนายสมปองฯ) เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง แปลงที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม จำนวน 6 ราย มารวมเป็นแปลงเดียวกัน 

 

และพื้นที่ดังกล่าว ยังมีการครอบครองเนื้อที่ทั้งหมดเกิน 25 ไร่ ซึ่งมีลักษณะคดีรายใหญ่และเข้าข่ายนายทุน เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม ท้องที่บ้านน้ำผุหินลาด หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

 

การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.บัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54,55,72 ตรี และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14,31 ได้มอบหมายให้นายสาโรจน์ บุญพร้อม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) เป็นผู้กล่าวโทษ และนำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคอนสาร จ.ชัยภูมิ ตาม ปจว. ข้อที่ 4 เวลา 14.30 น. คดีอาญาที่ 62/2565  ลงวันที่ 3 มี.ค.2565 

 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ชีวะภาพ ชีวะธรรม เปิดเผย "สำนักข่าวเนชั่น" ว่า ที่ดิน 1 แปลงที่มีการแจ้งความกล่าวโทษ เนื่องจากตรวจความเชื่อมโยง ลักษณะการครอบครองผิดเงื่อนไข ซึ่งพาดพิงตัวพี่สาวทิดสมปอง

 

จากการร้องเรียนว่าทิดสมปอง และครอบครัวครอบครองที่ดิน 300 ไร่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจทุกจุดที่ร้องเรียน ซึ่งอยุ่กระจัดกระจายกัน แต่ละแปลงมีบุคคลที่แสดงตนครอบครอง จากการตรวจกว่า 200 กว่าไร่ พบว่าผิดเงื่อนไข คืออยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ นำเอาพื้นที่หลายๆ แปลงมารวมเป็นแปลงเดียว พื้นที่ 26 ไร่ ซึ่งผิดเงื่อนไขที่จะครอบครองได้

 

เปิดผลตรวจสอบที่ดิน “ทิดสมปอง” ป่าไม้แจ้งความพี่สาวรุกป่า26ไร่

 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเงื่อนไขการอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า โดยมติครม.30 มิ.ย.2541 ถ้าชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อนปี 2545 จะเข้าเงื่อนไข คทช. แต่พื้นที่ 26 ไร่ ของพี่สาวทิดสมปอง มีการซื้อเพิ่ม และเปลี่ยนมือ จึงไม่เข้าเงื่อนไขรัฐผ่อนปรนให้อยู่ตามมติ ครม. 2541

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด