svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"โผตำรวจ" 60 นายพล นายกฯประชุม ก.ตร. บ่ายนี้ แต่งตั้ง "พลตำรวจเอก" 10 ตำแหน่ง

10 มีนาคม 2565
5.8 k

เปิด "โผตำรวจ" 60 นายพล นายกฯประชุม ก.ตร. บ่ายนี้ จับตาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศ "พลตำรวจเอก" 10 ตำแหน่ง , ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พลตำรวจโท) 20 ตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พลตำรวจตรี) อีก 30 ตำแหน่ง

มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้นัดประชุม ก.ตร. "โผตำรวจ" ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้องศรียานท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีวาระเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ วาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยศ พล.ต.อ.) "พลตำรวจเอก" 10 ตำแหน่ง, ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.ท.) 20 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(ยศ พล.ต.ต.) 30 ตำแหน่ง

 

 

สำหรับผู้ที่คาดว่า จะได้รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่า รอง ผบ.ตร.) ประกอบด้วย 1.) พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., 2.) พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง จตช. และ 3.) พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.


ขณะที่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) ประกอบด้วย 1.) พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด., 2.) พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., 3.) พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ รอง จตร., 4.) พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รอง ผบช.กมค., 5.) พล.ต.ต.ภาณุ บูรณศิริ รอง ผบช.ภ.3, 6.) พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.ภ.2, 7.) พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค., 8.) พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รอง จตร., 9.) พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร., 10.) พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รอง ผบช.ส.

 

 

11.) พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี รอง จตร., 12.) พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เตชะคำภู รอง ผบช.ภ.3, 13.) พล.ต.ต.พรหมณัฐเขต ฮามอำไพ รอง ผบช.ภ.3, 14.) พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล รอง ผบช.สตส., 16.) พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร รอง ผบช.รร.นรต., 17.) พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป., 18.) พล.ต.ต. ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5, 19.) พล.ต.ต.วิชัย ลีวรรณนภาสัย รอง พตร. และ 20.) พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบช.ทท.

 
สำหรับ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่า ผบก.) นั้น ประกอบด้วย 1.) พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก, 2.) พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, 3.) พ.ต.อ.หญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช รอง ผบก.สก., 4.) พ.ต.อ.สมพร ทองรอด รอง ผบก.สส.ภ.6, 5.) พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, 6.) พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, 7.) พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษโฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.4, 8.) พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9, 9.) พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก, 10.) พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณนานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

 

11.) พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว., 12.) พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม, 13.) พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิชิต รอง ผบก.สก., 14.) พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ พูลน้อย รอง ผบก.รท., 15.) พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ รอง ผบก.ขส., 16.) พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท., 17.) พ.ต.อ. หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.อก.ภ.5, 18.) พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศรฝ.ภ.9, 19.) พ.ต.อ. จิราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, 20.) พ.ต.อ. หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา อาจารย์ (สบ 5) กอจ.บช.ศ "โผตำรวจ"

 

 

21.) พ.ต.อ.อนุชา จารุณัฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.2, 22.) พ.ต.อ. อรินทร เดชาธรอมร รอง ผบก.สอ., 23.) พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, 24.) พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.ทท.2, 25.) พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี มหาเวชาศิริ รอง ผบก.อก.สกบ., 26.) พ.ต.อ.กิตติ กล่ำสุม ช่างอากาศยาน (สบ5) บ.ตร., 27.) พ.ต.อ. วีรสันต์ สมใจ รองผบก.ภ.จว.มุกดาหาร, 28.) พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร, 29.) พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง และ 30.) พ.ต.อ.นิวัฒน์ โพธิ์พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

 

 ขณะที่ มีรายงานว่า นอกจากมีการแต่งตั้งทดแทนข้าราชการตำรวจที่เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 22 (เออร์ลี่รีไทร์) ระดับ (ผบช.) 1 ตำแหน่ง, (รอง ผบช.) 1 ตำแหน่ง, (ผบก.) 4 ตำแหน่ง และอาจจะมีการโยกสลับระนาบเดียวกันอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่ามีจำนวนไม่มากนัก "โผตำรวจ"