สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จับมือวังจันทร์วัลเลย์ พาเหล่านักพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ลงพื้นที่ EEC รับประสบการณ์ตรงการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในช่วงที่ผ่านมา เราจะได้ยินคำว่า "เมืองอัจฉริยะ" หรือที่เรียกว่า "Smart City" ในสื่อต่างๆ มากขึ้น นั่นเพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

 

"สมาร์ท ซิตี้" กับการยกระดับคุณภาพเมือง ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

คำว่า "เมืองอัจฉริยะ" หรือ Smart City น่าจะเป็นคำคุ้นเคยที่ได้ยินกันตามสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาไม่นานนี้ นั่นเป็นเพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

 

"สมาร์ท ซิตี้" กับการยกระดับคุณภาพเมือง ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิและคุณภาพชีวิตของคนในให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและดีขึ้น

"สมาร์ท ซิตี้" กับการยกระดับคุณภาพเมือง ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคม ดังนั้น การจะพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โจทย์สำคัญคือต้องเข้าใจบริบทของแต่ละเมือง ทั้งผู้คน ชุมชน วิถีชีวิต รวมถึงอัตลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละเมือง จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ "Smart City Ambassadors" เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง

 

โดยไฮไลท์สำคัญคือการลงพื้นที่จริงที่ "วังจันทร์วัลเลย์" เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับบริการเมืองอัจฉริยะ

 

"สมาร์ท ซิตี้" กับการยกระดับคุณภาพเมือง ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สำหรับ "วังจันทร์วัลเลย์" เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาให้มีระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการนำแนวคิดเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ซึ่งได้รับการรับรอง จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คือ Smart Environment, Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, และ Smart Energy เข้ามาใช้ในการออกแบบพัฒนา

 

"สมาร์ท ซิตี้" กับการยกระดับคุณภาพเมือง ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี