svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2- 4 ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับวัคซีนเข้มกระตุ้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นที่ 2 - 4 ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ติดตามรายละเอียดได้ตรงนี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับวัคซีนเข้มกระตุ้น เข็มที่ 2- 4 โดยขอเชิญประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้นที่ 2,3,4 สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับวัคซีนเข้มกระตุ้น เข็มที่ 2- 4

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2-4  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า บริการฉีด ณ จุดบริการวัคซีน โซน เอเทเรียม ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2-4  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า บริการฉีด ณ จุดบริการวัคซีน โซน เอเทเรียม ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2- 4 ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า