svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เคาะแล้ว ครม. ไฟเขียว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. -นายกเมืองพัทยา ส่งกกต.กำหนดวัน

08 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เคาะแล้ว ครม. ไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำตามขั้นตอนต่อไป

8 มีนาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปกำหนดวันดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

 

สำหรับปฏิทินแผนการจัดการเลือกตั้ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกัน วันที่ 29 พ.ค. 2565   

 

ทั้งนี้ มีการกำหนดปฏิทิน ระบุว่า วันที่ 31 มี.ค.คือวันที่กกต.ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142   จากนั้นจะมีการประกาศวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย.65    

 

โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 29 พ.ค. 65 และประกาศผลการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 28 ก.ค. 65 หรือ 60  วันหลังจากวันเลือกตั้ง

เคาะแล้ว ครม. ไฟเขียว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. -นายกเมืองพัทยา ส่งกกต.กำหนดวัน

ล่าสุด “นิด้าโพล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ยังได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค.2565 เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11” พบว่า

 

อันดับ 1 ร้อยละ 38.01 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 4 ร้อยละ 8.83 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 5 ร้อยละ 8.61 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 6 ร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 9 ร้อยละ 1.83 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรค พลังประชารัฐ

ส่วนอีกร้อยละ 2.74 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

เคาะแล้ว ครม. ไฟเขียว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. -นายกเมืองพัทยา ส่งกกต.กำหนดวัน

logoline