svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

รมช.เกษตรฯ เยียวยาผู้เลี้ยงวัว 78 ลบ. หลังติดลัมปีสกิน

07 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“ประภัทร” มอบเงินช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวติดโรคลัมปีสกินในพื้นที่ จ.ขอนแก่น รวมเป็นเงินกว่า 78 ล้านบาท พร้อมมีโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ให้เกษตรกรยืมเงินไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ คนละ 1 แสน บาท เพื่อยกระดับการสร้างรายได้ของเกษตรกร

7 มีนาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปี สกินในโค – กระบือ และมอบโคในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริและชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร  ทั้งยังได้มอบโค โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริจำนวน 27 ตัว ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยง เพื่อผลิตลูก และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายอำเภอผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่น มี พื้นที่ทั้งหมด 10,886ตารางกิโลเมตร จำนวน 26 อำเภอ 198 ตำบล มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ จำนวน 56,244 ราย แบ่งเป็นโคเนื้อ จำนวน 287,429  ตัว โคนม จำนวน 39,661 ตัว  กระบือจำนวน 45,230ตัว รวม มีเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปี สกินในโค – กระบือจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ ทั้ง 26 อำเภอ มีโค - กระบือ ป่วยสะสมจำนวน 33,292ตัว รักษาหายสะสม  28,960 ตัว ตายสะสม  4,261 ตัว

 

รมช.เกษตรฯ เยียวยาผู้เลี้ยงวัว 78 ลบ. หลังติดลัมปีสกิน
 

จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค และจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขอนแก่น จำนวน 3 ครั้งโดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกร 3,867 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,757 บาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โอนเงินทดรราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน จังหวัดขอนแก่น จำนวนไปแล้ว 3,627 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  78,665,000บาท พร้อมโอนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป และยังคงรอเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 240 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  6,092,000บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
 

รมช.เกษตรฯ เยียวยาผู้เลี้ยงวัว 78 ลบ. หลังติดลัมปีสกิน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่วัวเป็นโรคลัมปีสกิน โดยมอบทั้งสิ้น 78.6ล้านบาท ซึ่งขณะมอบไปแล้ว เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นวันที่เกษตรกรรอคอยและพอใจ  โดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเงินก้อนนี้เกษตรกรจะได้นำไปเลี้ยงวัวต่อหรือทำกินอย่างอื่นก็ได้ 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินให้กับทาง ธกส. อีก 3 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งให้เงินเกษตรกรยืมคนละ 1แสนบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ แต่ใช้เป็นคนค้ำประกัน 2 คน รวมแล้ว3คนต่างคนค้ำ ได้3แสนบาท จะทำอาชีพอะไรก็ได้ ทั้งการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องเน้นว่าขายให้ใคร ราคาเท่าไหร่ ที่ไหน โดยเงินก้อนนี้ให้ยืม3ปี และเกษตรกรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครหลอก และเมื่อขายไปแล้วต้องไม่ขาดทุนด้วย

รมช.เกษตรฯ เยียวยาผู้เลี้ยงวัว 78 ลบ. หลังติดลัมปีสกิน
 

logoline