svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สิ้น "ประเทือง เอมเจริญ" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

07 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วงการศิลปะสุดเศร้า หลังทราบข่าวในวันนี้ สิ้นแล้วอาจารย์ "ประเทือง เอมเจริญ" ศิลปินแห่งชาติ จากไปอย่างสงบในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

วงการศิลปะร่วมอาลัย หลังทราบข่าว อาจาย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตในวัย 87 ปี 
 

เพจ Thaivichitsilp School of Art โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ ระบุว่า แจ้งข่าวร้าย..... อาจาย์ ประเทือง เอมเจริญ เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วจากโรคร้าย Covid-19 ขอให้ดวงวิญญาณของ อาจาย์ ประเทือง เอมเจริญ ไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว ญาติ และเพื่อน ๆ ของศิลปินผู้ร่วมสร้างตำนานโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปผู้ล่วงลับ ในภาพนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วยความเคารพครับ ขอเรียนเชิญร่วมไว้อาลัยด้วยความเคารพ ครอบครัว เอมเจริญ

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

เปิดเส้นทางชีวิต "ประเทือง เอมเจริญ" ศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ของไทย

 

นายประเทือง เอมเจริญ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘

 

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี
ปริญญากิติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

เปิดประวัติ “ประเทือง เอมเจริญ”

อาจารย์ประเทือง ท่านเกิดเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2478

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเทือง เอมเจริญนั้น ไม่ได้ศึกษาด้านศิลปะมาโดยตรงไม่ว่าจะในสถาบันใด ๆ

 

ในช่วงแรกที่ท่านทำงานศิลปะนั้น อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะคือการวาดภาพคัตเอาท์โฆษณา เป็นช่วงที่สั่งสมประสบการณ์และเทคนิคทางศิลปะ และเป็นช่วงที่มีโอกาสได้ชมภาพยนต์ชีวประวัติของศิลปินและอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอันเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาศึกษาศิลปะอย่างจริงจังด้วยตนเอง

 

 

ในสมัยวัยหนุ่ม อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่หลากหลาย ทั้ง Semi Abstract และ Abstract

ด้วยงาน Abstrac นั้นเป็นงานศิลปะที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง นิยมมากในยุโรปและอเมริกา ไม่ได้สร้างสรรค์กันได้โดยง่าย ผู้สร้างสรรค์ส่วนใหญ่ก็ผ่านการศึกษาศิลปะในแนวทางศิลปะบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสิ้น

ถือเป็นก้าวกระโดดจากงานประเภทสื่อโฆษณามาสู้ศิลปะบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจทางศิลปะที่สูงมาก แม้ไม่ได้ศึกษาในสถาบันศิลปะใดเลย

ประเทือง เอมเจริญ ก็ยังเป็นที่ยอมรับในสังคมศิลปะยุคนั้น

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

ชีวิตการทำงานศิลปะ :

 

2505 - ห้องปฏิบัติงานศิลปะ วงเวียนใหญ่ คลองสาน กรุงเทพฯ

รางวัลและผลงานเกียรติคุณ :

2510 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม

2511 -  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม

          -  รางวัลการประกวด องค์การโทรศัพท์สากล ไอทีที

2517 -  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม

2519 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

2538 - โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ

2539 - รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2541 - โล่ขอบพระคุณในโอกาศให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม “วาดวิถีไทย” Phonelink

2542 - โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่

          - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๔๓ โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์

            ทบวงมหาวิทยาลัย

2544 -  ประกาศเกียรติคุณด้านจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

สิ้น \"ประเทือง เอมเจริญ\" ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 87 ปี จากโรคร้าย Covid-19

เปิดเส้นทางชีวิต "ประเทือง เอมเจริญ" ศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ของไทย

logoline