svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ประมูลขาย"โรงแรมดาราเทวี"ยังวุ่นไม่จบ

06 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เชียงใหม่ – ประมูลโรงแรมดาราเทวียังวุ่น หลังผู้ประมูลบริษัทในเครือ IFEC ยื่นศาลขอขยายเวลาวางทรัพย์ หลังสำนักงานบังคับคดีปฏิเสธไม่ขยายเวลาวางทรัพย์เตรียมยึดเงินประกัน เผยศาลแพ่งรับคำร้องพิจารณาวันที่ 22 มี.ค. นี้ หากพิจารณาไม่ขยายเวลา ต้องเริ่มทำการประมูลใหม่

              เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 นายกรภัทร จันทรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนองโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี ครั้แงรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยตั้งราคาทรัพย์ไว้ที่ 2,116,240,000 บาท โดยมีผู้ลงทะเบียนและวางเงินประกัน 110 ล้านบาท เพียงรายเดียวคือ บริษัท ไฮไลฟ์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประมูลแข่ง จึงยังไม่รับราคาที่ตั้งไว้

ประมูลขาย\"โรงแรมดาราเทวี\"ยังวุ่นไม่จบ

            ทางสำนักงานบังคับคดีจึงได้กำหนดวันขายทอดตลาดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยปรับลดราคาลงจากราคาครั้งแรกร้อยละ 10 โดยตั้งราคาทรัพย์ไว้ที่ 1,904,620,000 บาท โดยมีผู้เข้ารวมประมูล 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไฮไลฟ์ แอสเซส จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด ราคาปิดที่ 2,012,620,000 บาท โดยบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส เทอมอลพาวเวอร์ จำกัด ถือเป็นบริษัทเจ้าหนี้จำนองลำดับที่ 2 และเป็นบริษัทในเครือของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาบริหารโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการขายทอดตลาด

                 หลังจากนั้นทางบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายระยะเวลาการวางเงินซื้อทรัพย์ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ให้ขยายระยะเวลาการวางเงินซื้อทรัพย์ ให้พร้อมทั้งยึดเงินประกันจำนวน 110 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถนำเงินมาวางทรัพย์ที่ประมูลได้ ทาง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอขยายเวลาการวางทรัพย์ โดยทางศาลแพ่งได้นัดพิจารณาคำร้องในวันที่ 22 มีนาคม 2565

ประมูลขาย\"โรงแรมดาราเทวี\"ยังวุ่นไม่จบ

               ทั้งนี้     หากศาลแพ่งพิจารณาขยายเวลาวางทรัพย์ ทาง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด โดยอาจมีคำสั่งให้วางเงินประกันเพิ่ม ส่วนระยะเวลาจะเป็นไปตามที่ศาลแพ่งกำหนด ทั้งนี้หากศาลแพ่งพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาในการวางทรัพย์ สำนักงานยังคับคดีจะต้องประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีใหม่อีกครั้ง ส่วน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้อีก เนื่องจากทำผิดสัญญา

                จากกรณีดังกล่าวในฐานะเจ้าหนี้จำนอง อยากให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด ชำระเงินตามที่ได้ประมูลไป ซึ่งขณะนี้รอฟังคำสั่งศาล และน้อมรับคำตัดสิน หากศาลสั่งไม่ขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ เท่ากับว่าต้องกลับไปเริ่มต้นประมูลขายใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ส่วนตัวแล้วอยากให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสเทอมอลพาวเวอร์ จำกัด นำเงินมาวางให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้หากต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ต้องประชุมกับคณะกรรมการอีกครั้งว่าจะซื้อทรัพย์กลับมาเพื่อบริหารจัดการเองหรือไม่

ภาพ/ข่าว : นิศานาถ  กังวาลวงศ์  ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคเหนือ

logoline