svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่

05 มีนาคม 2565

กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ ขณะที่เรือนจำกลางตาก อยู่ในแผน EXIT แล้ว

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565เวลา 16.00 น.) พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 115 ราย เป็นการพบในห้องแยกกักโรค115 ราย ไม่พบในเรือนจำสีแดง จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 1,658 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 85.2% กลุ่มสีเหลือง 14.6% และกลุ่มสีแดง 0.2% มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 87,149 ราย หรือ 96% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 91,363 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 192 ราย หรือ 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

กรมราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่เพิ่ม ส่งผลให้มีเรือนจำสีขาวพิ่มขึ้นเป็น 131 แห่ง และเรือนจำสีแดงลดลงเหลือ 11 แห่ง โดยแบ่งเป็นเรือนจำระบาดใหม่ 4 แห่ง ระบาดซ้ำ 1 แห่ง และที่พบการระบาดเพียงบางส่วนอีก 5 แห่ง ขณะที่เรือนจำกลางตากอยู่ในแผนลดการระบาดของโรค (แผน EXIT) แล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ใช้ระบบการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเป็นประจำทุกวันจากยอดผู้ต้องขังติดเชื้อที่ได้รับการตรวจในรูปแบบ RT-PCR เป็นหลัก ที่ถือเป็นการยืนยันผลที่ชัดเจนเช่นเดียวกับแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ของประเทศ ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK อย่างไรก็ดี กรมราชทัณฑ์ได้เพิ่มข้อมูลส่วนนี้แล้วในภาพอินโฟกราฟิกประจำวัน โดยผู้ต้องขังที่ป่วยติดเชื้อทุกรายได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลของกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลแม่ข่าย กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่

ในส่วนของการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังนั้นปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 248,232 ราย หรือคิดเป็น 92.6% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 268,000 ราย