svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พรรคก้าวไกล ห่วงโควิดกระจายสู่เด็ก วอน กทม.จัดการ "ขยะติดเชื้อ"

"ธันย์ชนน" ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตดุสิต พรรคก้าวไกล ห่วงโควิดกระจายสู่เด็กๆ วอน กทม.จัดการ "ขยะติดเชื้อ" ในชุมชน

นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตดุสิต พรรคก้าวไกล แสดงความเป็นห่วงเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนในช่วงที่สถานการร์โควิดระบาดขณะนี้ ว่า จากการเข้าไปทำงานในชุมชนเขตดุสิต และจากการพูดคุยกับพี่น้องชุมชนต่างๆ แถวแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัดประชาธรรม ชุมชนพระยาประสิทธิ์ ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ หรือชุมชนเสริมสุข ได้รับฟังเสียงสะท้อนในหลายปัญหาในเขตของเราพร้อมข้อเสนอแนะ แต่มีเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วน เพราะห่วงเด็กๆ นั่นก็คือการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

พรรคก้าวไกล ห่วงโควิดกระจายสู่เด็ก วอน กทม.จัดการ \"ขยะติดเชื้อ\"

นายธันย์ชนน กล่าวต่อว่า ขณะนี้โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนระบาดง่าย กลุ่มเสี่ยงที่น่ากังวลมากก็คือเด็ก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน จึงอาจมีอาการรุนแรงได้หากได้รับเชื้อ หรืออาจเกิดภาวะ MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children ) กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการกระจายของเชื้อ นอกจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อแล้ว ขยะติดเชื้อที่จัดการไม่ถูกต้องก็เป็นแหล่งกระจายเชื้อได้ แต่เท่าที่เห็นในหลายจุดถังขยะติดเชื้อไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ไม่ว่าวิธีการแยกขยะติดเชื้อตั้งแต่ครัวเรือน รวมถึงรอบการเก็บขยะ โดยรถขยะจะเข้ามาเก็บเพียงสัปดาห์ละครั้ง ลองคิดดูครับว่า วันเดียวก็เยอะแล้ว ขยะสะสมทั้งสัปดาห์จะเยอะขนาดไหน ทั้งไม่มีสุขอนามัย สุนัข หนูมาคุ้ยกระจายได้ง่าย ซึ่งในบรรดาขยะเหล่านี้ก็มีขยะติดเชื้อด้วย

"สิ่งที่น่ากังวลอีกเรื่องหนึ่งคือ ในชุมชนมีเด็กและคนชราเยอะ พื้นที่สาธารณะก็ไม่มีการทำกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนก็กระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งถังขยะของชุมชนก็วางไม่ห่างจากบริเวณที่พ่อแม่พี่น้องออกมาทำกิจกรรม ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะอาทิตย์ละ1 ครั้ง การจัดการขยะติดเชื้อมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่ ควรใช้ถุงสีแดงแยกขยะติดเชื้อออกมา เช่น ทิชชู่ที่เปื้อนเมือกน้ำมูกน้ำลาย ชุดตรวจ ATK ผ้าอนามัย หรือวัตถุอื่นๆที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของร่างกาย หากไม่มีถุงสีแดง ก็ควรใส่ถุงดำ ผูกปากถุงให้เรียบร้อยแล้วฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ที่ปากถุง จากนั้นสวมทับในถุงอีกชั้น แล้วติดกระดาษเขียนถุงว่าขยะติดเชื้อให้ชัดเจน ปิดปากถุงแล้วพ่นยาฆ่าเชื้อที่ปากถุงเช่นกัน ขั้นตอนเหล่านี้ จะเห็นว่าการจัดการขยะติดเชื้อมีต้นทุนที่มากขึ้นในแต่ละครัวเรือน สำหรับผู้มีรายได้น้อยยิ่งเป็นเรื่องลำบากในการจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่จึงมีหน้าที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการเพื่อลดการระบาดจากขยะติดเชื้อในชุมชนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ "นายธันย์ชนน กล่าว