svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

04 มีนาคม 2565
439

สถานการณ์ประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คนไทยเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ตกนั่นคือ จมปลักกับดักรายได้ เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่แก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการบูรณาการ

โครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ ทิศทางยุทธศาสตร์ของไทยมีปัญหา มีปัญหาในเรื่องของการกำหนดนโยบายที่ชี้ชะตาของประเทศไทย ที่ผ่านมา 30 ปีประเทศไทยจมปลักอยู่กับเรื่องนี้

 

ชะตากรรมคนไทย

 • จมปลัก กับดักรายได้ป่านกลาง "Middle Income Trap" มายาวนานร่วม 30 ปี
 • ประเทศไทยยังไม่สามารถยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยายตัวเชื่องช้าลดลงจากระดับ 5- 7 -10% เหลือเฉลี่ยแค่ 2-3-4% ต่อปีเท่านั้น ในช่วงพ.ศ. 2540-2564
 • ขาดการวางแผนที่ต่อเนื่อง
 • ขาดการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ
 • ขาดพัฒนาทักษะแรงงาน
 • ขาดการสร้างนวัตกรรมการผลิต
 • ขาดการสนับสนุน หรือการสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

รายได้ต่อหัวของคนไทย

ปี 2562 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 243,705 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2563 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 224,962 บาทต่อคนต่อปี

(ลดลง 18,743 บาท)

ปี 2564 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 232,176 บาทต่อคนต่อปี

(เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ 7,214 บาท ก็ยังไม่เท่าปี 2562 หายไป 11,529 บาท)

ปี 2565 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 244,838 บาทต่อคนต่อปี

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

ปัญหาเหล่านี้คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลแก้ไม่ตก ตอนนี้สิ่งที่คนไทยเผชิญ เป็นโจทย์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระยะเวลา 1 ปี หลังจากนี้ไป "หนี้"

 

ธนาคารโลกบอกว่าการแก้กับดักรายได้ ถ้าทำ 2 เรื่องนี้ได้จะถีบตัวสูงขึ้นอีกมาก พลิกฟื้นประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ต้องปรับ 2 อย่าง

 1. รัฐบาลต้องกล้าประกาศเป็นธงหลักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมาปรับใช้กับภาคธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขทางนโยบายที่สนับสนุนเป็นพิเศษ (Digital & Disruptive Technology)
 2. รัฐบาลต้องกล้านำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคธุรกิจหลักของประเทศ

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

 

 

 

 

 

 

ธนาคารโลกประเมิน

 

 • รายได้ประเทศไทยจะโตขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะส่งเสริมเงินทุนไหลเข้าไทยได้อีกอย่างน้อย 1,800-2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยประหยัดต้นทุน และสร้างรายได้ให้ภาคเอกชนสูงถึง 1,600-2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

รัฐบาลไทยประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โรดแมปรัฐบาลประยุทธ์

 • เปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ และการนำเทคโนโลยีมาใช้
 • เปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมหลักแบบเดิม อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ ปีโตรเลียม และปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • เปลี่ยนภาคการผลิตแบบดั้งเดิม ไปสู่ภาคบริการให้มากขึ้น

*ในทางปฏิบัติ, และการกำหนดแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐกลับ "เงียบเซียบ"

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

EEC เป็นความหวังแต่ปัจจุบันยังเงียบ ถ้าจะเปลี่ยนกับดักรายได้ปานกลาง พาประเทศและคนไทยไปให้พ้นจากปัญหาหนี้ ต้องทำ 7 ประการ

 • แก้ปัญหาการบิดเบือนการแข่งขันในตลาด
 • ลดข้อจำกัดหลักเกณฑ์การลงทุนให้กับต่างชาติ
 • เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
 • เตรียมความพร้อมทักษะแรงงาน เพื่ออนาคต และการพัฒนาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาชีวะศึกษา มิใช่เน้นปริญญาบัตรจนเกลื่อนตลาดแต่ทำงานไม่เป็น
 • เพิ่มช่องทางพัฒนาอาชีพต้านเทคโนโลยี
 • สร้างกฎระเบียบในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มความสามารถแข่งขันในตลาดดิจิทัล
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจหมุนเวียน ออกกฎกติกาในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

"คนไทย" จมปลักเจอ "กับดัก" ปัญหารายได้ปานกลาง

ที่มา เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ , วี-วีระศักดิ์ พงษ์อักษร