svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯแนะ 4 ข้อห้ามกันถูกหลอกลงทุน

02 มีนาคม 2565
852

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"จัดทำคู่มือให้ความรู้ "4 ไม่" ก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพจากโลกออนไลน์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ หรือ ตลท. ได้จัดทำคู่มือเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนในทุกรูป    

 

"4 ไม่" เพื่อป้องกันเพจปลอมหลอกลงทุน

 

1.  ไม่ลงทุนตามคำชักชวน โดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

 

2.  ไม่หลงเชื่อการอ้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริง

 

3.  ไม่รีบร้อน ต้องตรวจสอบตัวตนบริษัทก่อนลงทุน

 

4.  ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯแนะ 4 ข้อห้ามกันถูกหลอกลงทุน

ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการลงทุนได้ที่ www.setinvestnow.com