svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภานิสิตจุฬาฯ แต่งตั้ง “เนติวิทย์” เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาฯ

02 มีนาคม 2565
225

สภานิสิตจุฬาฯ มีคำสั่งแต่งตั้ง “เนติวิทย์” เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาฯ หลังถูกสั่งปลดจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ความคืบหน้ากรณี องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ออกประกาศเมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า จุฬาฯ ได้สั่งปลด "เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล" พ้นจากตำแหน่งนายก อบจ. แล้ว โดยระบุว่า “ด่วน! จุฬาฯ สั่งปลด "เนติวิทย์" พ้นตำแหน่งนายก อบจ. เหตุเชิญ "เพนกวิน-ปวิน-รุ้ง" ไลฟ์เซอร์ไพร์ส์นิสิตใหม่ กิจการนิสิตระบุ ไม่แจ้งก่อน ขัดระเบียบ และทำลายเกียรติมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลในทันที ซึ่งภายหลัง "เนติวิทย์" ได้ออกมาระบุว่า กรณีที่เกิดขึ้น เหมือนโดนรัฐประหารภายในมหาวิทยาลัย ไม่ยุติธรรม ลั่นไม่ยึดติดตำแหน่ง (อ่านรายละเอียด)  

 

สภานิสิตจุฬาฯ แต่งตั้ง “เนติวิทย์” เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาฯ

“เนติวิทย์ โชติพัฒน์ไพศาล”

 


 

     ล่าสุดวันนี้ (2 มี.ค. 65) ที่เพจเฟซบุ๊ก สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I Student Council of Chulalongkorn University ได้มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง “เนติวิทย์ โชติพัฒน์ไพศาล” เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีความว่า 

 

 

สภานิสิตจุฬาฯ แต่งตั้ง “เนติวิทย์” เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาฯ
 

คำสั่งสภานิสิตจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 2/2564
 

.
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

.
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

 

.
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12(6) แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 แต่งตั้ง เนติวิทย์ โชติพัฒน์ไพศาล เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

.
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่แต่งตั้งจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

.
สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

.
(ฐิติ ชิวชรัตน์)
ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

“เนติวิทย์ โชติพัฒน์ไพศาล”