ครม. เห็นชอบการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย เปิดเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกครั้ง หลังถูกระงับตั้งแต่ 23 มี.ค. 63 จากปัญหาการระบาดของโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 มีนาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย–อินเดีย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

 

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศอินเดีย ได้ระงับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้มีการทาบทามฝ่ายไทยต่อการทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย–อินเดีย 

 

ครม. เห็นชอบเปิด Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย เริ่มมีนาคมนี้

ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานจนได้ข้อสรุปของการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย มีสาระสำคัญคือ

 

การรับขนผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างไทยและอินเดีย สามารถรับขนผู้มีสัญชาติไทย อินเดีย เนปาล ภูฏาน และผู้มีสัญชาติต่างประเทศอื่น ๆ ที่ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทยและอินเดีย

 

ครม. เห็นชอบเปิด Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย เริ่มมีนาคมนี้

ทั้งนี้ ก่อนที่สายการบินจะออกบัตรโดยสาร หรือ Boarding Pass ให้กับผู้โดยสาร สายการบินต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนมีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศได้ ทั้งนี้ มีแผนที่จะเริ่มการบินในเดือน มี.ค.นี้ ผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินจะต้องเป็นการเดินทางระหว่างไทยและอินเดียเท่านั้น

 

ครม. เห็นชอบเปิด Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย เริ่มมีนาคมนี้