svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

แม่สอดเผาหนักค่าฝุ่นPM2.5กระทบประชาชน

01 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อำเภอแม่สอด  ชิงเผาหนักก่อนเข้าช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่  1 มีนาคม -30 เมษายน 65  ทำค่าฝุ่นPM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน จนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ขณะที่อำเภอแม่สอด ระดมรถบรรทุกน้ำ 7 คัน ฉีดพ่นเพิ่มความชุ่มชื้นทั่วทั้งเมือง

แม่สอดเผาหนักค่าฝุ่นPM2.5กระทบประชาชน

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.แม่สอด) พร้อมด้วยรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน จากรถน้ำเทศบาลนครแม่สอด รถน้ำเทศบาลตำบลแม่กุ รถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และรถน้ำหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14 อ.แม่สอด และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่รอบๆตำบลแม่สอด ได้ฉีดน้ำขึ้นกลางอากาศ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับตัวเมืองแม่สอด

แม่สอดเผาหนักค่าฝุ่นPM2.5กระทบประชาชน

         ทั้งนี้ อำเภอแม่สอดต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน จากการเผาไร่ และเผาป่า ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และทางจังหวัดตาก ได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 65 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทำ ให้บรรดาเกษตรกรต่างชิงเผากันมาก่อนหน้านี้ในหลายพื้นที่ ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด, ตาก พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

        

  แม่สอดเผาหนักค่าฝุ่นPM2.5กระทบประชาชน

 

 

      นายภัทรดนัย กล่าวว่า ขณะนี้ ค่าPM2.5 ของอำเภอแม่สอด มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทางอำเภอขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งช่วยกันนำรถน้ำ รถดับเพลิงพ่นละอองน้ำในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อลดค่าPM2.5 ให้ต่ำลง รวมทั้งขอความร่วมมือทุกฝ่ายห้ามเผาในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่หาของป่า หรือ พื้นที่ทั่วไป ถ้าหากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกคน ในระยะเวลา 61 วัน

ข่าว/ภาพ สมจิต รุ่งจำรัสรํศมี สำนักงานข่าวเนชั่น จังหวัดตาก 

logoline