svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เช็กที่นี่ ราชกิจจาฯประกาศสำนักนายกฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 494 ราย

28 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เช็กได้ที่นี่ ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 22 ปีงบประมาณ2565 จำนวน 494 ราย

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.65   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำ นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ ๒๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๔๙๔ ราย ดังนี้

 

เช็กที่นี่ ราชกิจจาฯประกาศสำนักนายกฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 494 ราย

logoline