svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ชาวบ้านให้ปากคำป.ป.ช.คดีเอาผิด"สมศักดิ์-บิ๊กดีเอสไอ"เอื้อ บ.เหมืองทองคำ

24 กุมภาพันธ์ 2565

แกนนำกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เข้าพบพนักงานไต่สวน ป.ป.ช.พิษณุโลก กรณีรมว.ยุติธรรม ไม่ควบคุมดีเอสไอ ให้ดำเนินคดีบริษัท อัคราฯ ทำเหมืองทองคำนอกเขตประทานบัตร สารพิษอันตรายรั่วไหลสู่ภายนอกพื้นที่เหมือง เลี่ยงภาษี คดีนอมินี และความผิดฐานฟอกเงิน

นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ แกนนำกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เปิดเผยว่า ได้เข้าพบพนักงานไต่สวน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยนำสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่กลุ่มประชาสังคมฯ ยื่น ต่อ ป.ป.ช ให้สอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเศษ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง พร้อมด้วยหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 17/2559 

 

สืบเนื่องจากที่กลุ่มประชาสังคมฯ ได้ยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 14 พ.ค.58 เพื่อขอให้เร่งรีบดำเนินการสอบสวนการประกอบกิจการทำเหมืองทองคำของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และต่อมา ปี 2559 หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 17/2559 ลงสอบสวน ข้อเท็จจริงพบว่ามีการกระทำความผิดตามข้อร้องเรียนหลายกรณี ทั้งการขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301 และทางสาธารณะประโยชน์ อันเป็นการทำเหมืองทองคำนอกเขตประทานบัตร เป็นการทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. แร่ 2510 มาตรา 43 แต่กลุ่มประชาสังคมฯ พบความผิดปกติ เนื่องจากความผิดดังกล่าวไม่ปรากฎอยู่ในสำนวนคดีพิเศษที่ 17/2559 ที่ดีเอสไอ สรุปสำนวนส่งฟ้องไปยังอัยการ แสดงว่าดีเอสไอ เอาผิดไม่ครบถ้วน

ชาวบ้านให้ปากคำป.ป.ช.คดีเอาผิด"สมศักดิ์-บิ๊กดีเอสไอ"เอื้อ บ.เหมืองทองคำ

กลุ่มประชาสังคมฯ จึงโต้แย้งคัดค้านไปยัง พ.ต.อ.ไพสิฐ เพื่อขอให้กำกับดูแลคดี และขอให้เร่งรีบดำเนินการเอาผิดกับบริษัท อัคราฯ ในข้อหาขุดถนนทำเหมืองทองคำนอกเขตประทานบัตร ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และขอให้เร่งรีบสอบสวนเอาผิดกรณีบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครองสารพิษอันตราย และเป็นผู้ทำให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่การทำเหมือง 

 

รวมถึงขอให้เร่งรีบสอบสวนดำเนินคดีเอาผิดกรณีอาจจะมีการทำผิดกฎหมาย ข้อหา นอมินี เลี่ยงภาษี ฟอกเงิน ให้ครบถ้วนทุกคดี แต่อดีตอธิบดีดีเอสไอ ยืนยันว่าไม่มีคดีเหลืออยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นเหตุทำให้ กลุ่มประชาสังคมฯ ในฐานะผู้ร้อง ต้องยื่นเรื่องต่อ รมว.ยุติธรรม ในฐานะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ต้องตรวจสอบกำกับดูแลดีเอสไอ เพื่อขอให้เร่งรีบดำเนินการเอาผิดกับบริษัท อัคราฯ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และขอให้เร่งรีบดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.อ.ไพสิฐ และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 17/2559 กรณี ทำข้อหาสำคัญหายไปจากสำนวนการสอบสวน 

ชาวบ้านให้ปากคำป.ป.ช.คดีเอาผิด"สมศักดิ์-บิ๊กดีเอสไอ"เอื้อ บ.เหมืองทองคำ

แต่รมว.ยุติธรรม กลับเพิกเฉย ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่อย่างใด และปล่อยให้คดีสำคัญหายไปจากสำนวนคดี ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศไทยมาจนถึงขณะนี้ 

 

นางวันเพ็ญ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญของประเทศไทย กรณีนี้ จึงเป็นเหตุทำให้กลุ่มประชาสัมฯ ควรเชื่อได้ว่า อาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท อัคราฯ เพื่อมิให้ถูกตรวจสอบ สอบสวน ดำเนินคดี เอาผิดตามกฎหมายของประเทศไทย จึงได้ยื่นต่อ ป.ป.ช เพื่อขอให้เร่งรีบสอบสวนดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 200 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหากสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดก็ขอให้ดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

 

สำหรับคดีในชั้น ป.ป.ช. นั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และสำนักงาน ป.ป.ช.มีความจำเป็นต้องขอทราบข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2563 กลุ่มประชาสังคมฯ มีหนังสือร้องเรียนต่อ บริษัท อัคราฯ กระทำความผิดเกี่ยวกับการทำเหมืองนอกเขตประทานบัตร การปล่อยสารพิษรั่วไหลออกสู่ภายนอก การหลีกเลี่ยงภาษี การถือครองหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) และความผิดฐานฟอกเงิน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งขอสำเนาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

 

การเข้าให้ข้อมูลกับ ป.ป.ช.จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และอำนาจตามความในมาตรา 34(2) ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561 ข้อ 33

ชาวบ้านให้ปากคำป.ป.ช.คดีเอาผิด"สมศักดิ์-บิ๊กดีเอสไอ"เอื้อ บ.เหมืองทองคำ