อนุทิน ชาญวีรกูล หารือร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจท่องเที่ยว เกี่ยวกับการปรับมาตรการ Test & Go ให้สามารถขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เตรียมรับการเปิดประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ร่วมหารือแนวทางการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรประเภท Test & Go

 

อนุทิน หารือร่วมภาคเอกชน ธุรกิจท่องเที่ยว หาแนวทางการปรับมาตรการ Test & Go

นายอนุทินกล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในช่วงขาขึ้น ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อ ป่วยหนักและเสียชีวิตสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบการติดเชื้อในช่องทาง Sandbox สูงกว่าช่องทางอื่นๆ

 

อนุทิน หารือร่วมภาคเอกชน ธุรกิจท่องเที่ยว หาแนวทางการปรับมาตรการ Test & Go

 

ซึ่งการหารือในครั้งนี้เพื่อนำความเห็นของภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาและหาจุดสมดุลในการปรับมาตรการเข้าประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งมาตรการก่อนการเดินทางเข้าประเทศ อาทิ การลงทะเบียน Thailand Pass, การตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, การยกเลิกตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 และใช้การตรวจ Self ATK แทน, การปรับลดวงเงินประกันการเดินทาง

รวมถึงมาตรการเมื่อถึงประเทศไทยและขณะอยู่ในประเทศ อาทิ, การปรับลดวันการแยกกักรักษาผู้ติดเชื้อ, การกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก่อนจะนำข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุม ศบค. พิจารณา ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวเตรียมรับการเปิดประเทศ ควบคู่ไปกับการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรค

 

อนุทิน หารือร่วมภาคเอกชน ธุรกิจท่องเที่ยว หาแนวทางการปรับมาตรการ Test & Go