svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

กฎหมายลูก "พรรคเพื่อไทย" เพื่อ "ทักษิณ"

22 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เวทีการประชุมของรัฐสภาร้อนขึ้นมาอีกครั้ง วันที่ 24-25 นี้จะมีการพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับ พ.ร.บ.พรรคการเมืองและกฎหมายลูกเรื่องการเลือก ส.ส. ทั้ง 2 กฎหมายกำลังท้าทายฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง

รอลุ้นกันว่าวันที่ 24-25 นี้ กฎหมายของพรรคเพื่อไทยจะผ่านวาระแรกหรือไม่ กฎหมายทั้งสองฉบับใหม่โฟกัสเรื่องที่มาของ ส.ส. แต่ใจความคือการแก้กฎหมายเปิดทางให้คนนอกสามารถให้คำปรึกษาเสนอแนะนำพรรคได้ เค้าบอกว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเสนอโดยเพื่อไทย แต่เพื่อใครไม่รู้

 

ที่ประชุมครม.วันนี้ มีมติเบรคคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เลิกการรักษาฟรีทุกคนที่ติดโควิด เปลี่ยนมาเป็นการรักษาฟรีตามสิทธิ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคมนี้ ในที่ประชุมวันนี้สั่งยกเลิก ให้ใช้แบบเดิมใครติดโควิดรักษาฟรีหมด

 

แต่การรักษาฟรี ไม่ได้ฟรีตามสิทธิ จะรักษาฟรีเมื่อเข้าเกณฑ์สปสช. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจึงจะได้สิทธิ์รักษาฟรี

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

ตอนนี้ทุกคนพูดเรื่องเดียวกันคือร่าง พ.ร.ป. ที่มีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาในวันที่ 24-25 นี้ จะเป็นวาระร้อนและต่อสู้กันอย่างหนักหน่วง

1. ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่... พ.ศ... จำนวน 4 ฉบับ เสนอโดย

 • ครม.
 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
 • นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล

2. ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ... จำนวน 6 ฉบับ เสนอโดย

 • ครม.
 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ
 • ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล
 • นายพิธา และนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

ปัญหามีอยู่จุดเดียวคือเพื่อไทยเสนอแก้ไข พรป. พรรคการเมืองเรื่องของการเปิดทางให้คนนอกมาให้คำเสนอแนะแก่พรรคได้ เพราะกลัวจะเกิดข้อครหาเนื่องจากเพื่อไทยและก้าวไกลที่สุ่มเสี่ยงที่สุด

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

เปิดข้อเสนอก้าวไกล

 

 • แก้หมวดว่าด้วยการเงิน-รายรับ-ค่าใช้จ่ายของพรรค เช่น ที่มาของรายรับพรรคการเมือง
 • เพิ่มช่องทางให้มาจาก "เงินกู้จากกองทุนพัฒนาการเมือง" และกำหนดให้การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองต้องคำนวณตามจำนวนสมาชิก
 • ตัดอำนาจ ศาล รธน. ต่อการตรวจสอบ และยุบพรรคการเมืองหั่นโทษเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของแกนนำพรรคหลายกรณี

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

เปิดข้อเสนอเพื่อไทย

 

 • เพิ่มสิทธิ "บุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค" ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ พรรคการเมืองตัดสินใจ ไม่ถือเป็นความผิด หรือเข้าข่ายครอบงำ ชี้นำกิจการของพรรคทางตรงหรือทางอ้อม
 • เพิ่มสิทธิพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แสดงความเห็น ติชม ด้วยความสุจริตกับเหตุการณ์ หรือการแสดงออกทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุนบุคคลในการใช้สิทธิตาม รธน.
 • เพิ่มสิทธิพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แสดงความเห็น ติชม ด้วยความสุจริตกับเหตุการณ์ หรือการแสดงออกทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุนบุคคลในการใช้สิทธิตาม รธน. เดิมที่ห้ามพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคและโยงเป็นความผิดยุบพรรค

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

 

 

ร่างแก้ไข พ.ร.บ. พรรคการเมืองของเพื่อไทยมีการเสนอแก้ไขที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

ใน มาตรา 10 ของร่างเสนอแก้ไขให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองพ.ศ.2560 

"การกระทำตามวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงการที่บุคคลอื่นนั้นได้ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลแก่พรรคการเมือง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น"

มาตรา 11 ที่เขียนว่า ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรการเมือง พ.ศ.2560

"ให้นำความในวรรคสองของมาตรา 28 มาใช้บังคับแก่การกระทำตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม"

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

มาตรา 28 และ 29 ของ พ.ร.บ. พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน 

 

มาตรา 28 บัญญัติว่า

"ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม"

มาตรา 29

"ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม"

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

คุณชูศักดิ์ ศิรินิล เพื่อไทย ออกมาชี้แจงเรื่องนี้

 • อะไรคือการครอบงำ ควบคุมและสั่งการจะต้องชัดเจน อีกทั้งยังเขียนต่อด้วยว่าต้องทำให้พรรคการเมืองนั้นขาดความเป็นอิสระจะต้องทำความกระจ่างในเรื่องนี้ คิดว่าขอคำปรึกษาหารือกับบุคคลต่างๆ ควรเป็นเรื่องปกติ
 • เรายืนยันหลักการว่า การพูดจาทำความเข้าใจให้คำปรึกษา คำแนะนำ แต่พรรคยังเป็นอิสระในการทำหน้าที่หรือตัดสินใจ จึงมีการเพิ่มข้อความในบทบัญญัตินี้เป็นวรรคสองว่า "การให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำใดๆ ก็ตาม ไม่ถือเป็นการครอบงำ ควบคุม สั่งการ ถ้าการให้คำปรึกษานั้นเป็นเพียงการเสนอแนะทำความเข้าใจ โดยที่อำนาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับพรรค"
 • ต้องย้ำว่าไม่ได้ตัดบทบัญญัติเดิมแต่อย่างใด เพียงเพิ่มข้อความให้เกิดความกระจ่าง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและให้มีความเป็นธรรมมากที่สุด ไม่ให้มีการใช้กฎหมายมาตรานี้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

บอกว่าพรรคเพื่อไทยกำลังหวั่นไหวกับปฏิบัติการณ์บางอย่างของคุณทักษิณ ซึ่งชี้นำพรรค ให้ข้อเสนอแนะ จนมีการร้องเรียน เพราะคนแดนไกลไม่ใช่สมาชิกพรรค แต่ใช้ข้อคิดมาเสนอแนะ

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกว่า คนไม่เห็นด้วยก็กล่าวหาว่าสอดใส้ เพื่อเอื้อ ทักษิณ ต้องการแก้ไขเพิ่มเนื้อหา ในกรณีให้คำปรึกษา แนะนำที่เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถกระทำได้ ดังนั้น บุคคลภายนอกจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น เพราะหลักการทั่วไปมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่ก็เขียนให้มันชัดขึ้นก็เท่านั้นเอง

กฎหมายลูก \"พรรคเพื่อไทย\" เพื่อ \"ทักษิณ\"

การแก้ไข พรป. พรรคการเมืองรอบนี้จึงโฟกัสไปที่รายละเอียดว่าเพื่อไทยกระทำการเช่นนี้เพื่อไทยหรือเพื่อทักษิณ ฉะนั้นในวันที่ 24-25 ก.พ.นี้ ต้องรอดูว่ารัฐสภาจะพิจารณาสองกฎหมายลูกนี้ว่าอย่างไร

ที่มา เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ , วี-วีระศักดิ์ พงษ์อักษร

logoline