svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ชี้แจงเอกสาร "ปปง." ขอความร่วมมือสแกน "คิวอาร์โค้ด" เป็นหนังสือจริง

21 กุมภาพันธ์ 2565
10.6 k

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงเอกสาร "ปปง." ที่เพจ "สน.โคกคราม" นำมาเผยแพร่ อ้างเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้สแกน "คิวอาร์โค้ด" ล้วงข้อมูล เป็นเอกสารจริง ไม่ใช่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “สน โคกคราม” และ "ผกก.สน.โคกคราม" โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชน อ้างว่าบริษัทรีไซเคิลแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ได้รับจดหมายจากมิจฉาชีพ อ้างตัวเป็น “ปปง.” ที่มีการแจ้งเตือนให้สแกน “คิวอาร์โค้ด” ก่อนจะล้วงเอาข้อมูลทั้งหมดนั้น

 

ล่าสุดเพจ “Anti-Fake News Center Thailand” ระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่า สำนักงาน ปปง.ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมินจริงหรือ?

 

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องสำนักงาน ปปง.ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ชี้แจงเอกสาร "ปปง." ขอความร่วมมือสแกน "คิวอาร์โค้ด" เป็นหนังสือจริง

สำนักงาน ปปง. นำส่งเอกสารหนังสือให้ผู้มีหน้ารายงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่

 

1.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13

2.ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

3.ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

4.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

5.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

6.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

7.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

9.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

10.ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน      

ชี้แจงเอกสาร "ปปง." ขอความร่วมมือสแกน "คิวอาร์โค้ด" เป็นหนังสือจริง     

ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

เพื่อแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ  ในการทำแบบประเมินฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้านการกำกับดูแล

 

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการแต่อย่างใด โดยได้แนบลิงก์และข้อแนะนำในการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ  ใช้ประกอบการนำส่งข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น  เป็นการดำเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.amlo.go.th/index.php/th/ หรือโทร. 02-219-3600

แจงเอกสาร "ปปง." ขอความร่วมมือสแกน "คิวอาร์โค้ด" เป็นของจริง

เช่นเดียวกับเพจ "สน โคกคราม" ลบโพสต์และชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า "สน.โคกคราม ต้องขอแก้ไขข่าวในเรื่อง เอกสารจาก ปปง. ครับเนื่องจากเป็นการตรวจสอบของ ปปง. ในการดำเนินการทำธุรกิจในบางประเภทจึงมีหนังสือดังกล่าวถึงผู้ประกอบการขอความร่วมมือในการตรวจสอบทำแบบประเมินดังกล่าวครับ จึงขอแก้ไขข่าวดังกล่าวด้วยครับ"

ชี้แจงเอกสาร "ปปง." ขอความร่วมมือสแกน "คิวอาร์โค้ด" เป็นหนังสือจริง